Publicēts 01 septembris 2015

No šā gada 1.septembra Ventspils 1.ģimnāzija kļūst par valsts ģimnāziju. Izglītības iestāde ir apliecinājusi atbilstību noteiktajiem kritērijiem valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai un saņēmusi valdības atbalstu.

Valsts ģimnāzijas statusu var iegūt tā izglītības iestāde, kurā iepriekšējos divus mācību gadus skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis vismaz par 10% augstāks nekā valsts vidējais centralizēto eksāmenu procentuālais novērtējums un vismaz par 5% augstāks nekā attiecīgā plānošanas reģiona centralizēto eksāmenu vidējais procentuālais novērtējums. Atbilstoši Valsts izglītības satura centra sniegtajai informācijai Ventspils 1.ģimnāzijas skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos pērn ir bijis 69,93%, kas ir par 18,82% augstāks nekā valstī (51,11%) un 21,4% - Kurzemes plānošanas reģionā (48,53%). 2013 gadā skolas rezultāts bija 62,93%, bet vidēji valstī 50,12%, bet plānošanas reģionā - 46,93%.

Viens no kritējiem ir arī skolēnu skaits. Ģimnāzijā 10.-12.klasēs 2014./2015.mācību gadā mācījās 192 skolēni, bet 2013./2014.mācību gadā – 189. Ventspils 1.ģimnāzija īsteno arī divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, otra - vispārizglītojoša virziena programma, un vienu pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmu.

Tāpat Ventspils 1.ģimnāzija veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā. Skolas pedagogi sniedz būtisku metodisko atbalstu Ventspils pilsētas, novada un Kurzemes plānošanas reģiona skolām izglītības procesa organizēšanā, pedagoģijas un skolvadības jautājumos, tostarp organizējot un vadot izglītojošus seminārus skolotājiem un atklātās stundas mācību priekšmetu skolotājiem fizikā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, latviešu valodā un literatūrā, sociālajās zinībās un vēsturē.

Valsts ģimnāzijās mācās apmēram 10% 10.-12.klašu spējīgāko skolēnu un tās ir viens no būtiskiem valsts pasākumiem talantīgo un spējīgo skolēnu atbalstam, kas savukārt labvēlīgi ietekmē izglītības procesa kvalitāti un rezultātu. Piešķirot valsts ģimnāzijas statusu šai skolai, tiek palielināta valsts ģimnāziju tīkla pieejamība Kurzemes plānošanas reģionā.

Ar pirmdien, 31.augustā, valdībā apstiprināto Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu iespējams iepazīties šeit [ārēja saite].