Publicēts 01 septembris 2015

Sākoties jaunajam mācību gadam, aktuālus mācību piedāvājumus saņem arī pieaugušie. Augustā un septembrī tiek rīkoti pieaugušo izglītības gadatirgi piecos dažādos Latvijas reģionos.

Vienlaicīgi ar gadatirgiem to norises vietās notiek arī diskusijas par situāciju Latvijas pieaugušo izglītībā, pieaugušo izglītotājiem nepieciešamajām kompetencēm, karjeras prasmju nozīmi, izglītības ilgtspēju, pieaugušo izglītības pieejamību netālu no dzīves vietas un citiem jautājumiem.

31. augustā uz Rīdzenes ielas “Galerijā Centrs” ar vairāk nekā 20 izglītības iestāžu piedāvājumu varēja iepazīties rīdzinieki. Banku darbs, personības pilnveidošanas un jogas prakses, IT tehnoloģijas, vides aizsardzības programmas u.c. – pieaugušajiem ir pieejams ļoti daudzveidīgs izglītības piedāvājums, kas ļauj papildināt un aktualizēt zināšanas jau iegūtajās specialitātēs, kā arī pārkvalificēties vai apgūt jaunas iemaņas, lai aizpildītu brīvo laiku.

Apzināt un aktualizēt pieaugušo izglītības iespējas Latvijā ir būtiski arī tālab, ka, sākot ar 2016.gadu, būs pieejamas vairākas ES struktūrfondu atbalstītas programmas, kas finansēs un līdzfinansēs pieaugušo izglītību.

Līdz šim pieaugušo izglītības gadatirgi un diskusijas par pieaugušo izglītības aktuālajiem jautājumiem ir notikušas Rēzeknē, Jaunpiebalgā un Jelgavā, bet 10.septembrī būs Liepājā.

Pieaugušo izglītības atbalsta pasākumi notiek izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros.

Pieaugušo izglītība