Publicēts 12 novembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)  aicina pieteikties konkursā uz Valsts izglītības satura centra vadītāja (ierēdņa) amatu un Studiju un zinātnes administrācijas vadītāja (ierēdņa) amatu. Pieteikties uz vakantajiem amatiem ir iespējams līdz šā gada 19.novembrim.

Pretendentiem uz Valsts izglītības satura centra vadītāja amatu nepieciešama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, pieredze vadošā amatā, finanšu administrēšanā un personāla vadībā, darbā valsts pārvaldē un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadībā. Tāpat jābūt pieredzei organizācijas darbības stratēģiskajā plānošanā un pārmaiņu vadībā, starptautiskās sadarbības pieredzei un pārmaiņu vadības un sistēmisku izmaiņu ieviešanas pieredzei. Kandidātiem nepieciešama arī pieredze konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar izglītības iestādēm, profesionālajām asociācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām. Pretendentiem uz šo amatu vēlama arī pieredze darbā valodas politikas jautājumos un zināšanas par Valsts izglītības satura centra darbības pamatvirzieniem.

Pretendentiem ministrijā jāiesniedz pieteikuma vēstule, dzīves gājuma apraksts (CV), redzējums par Valsts izglītības satura centra darbības prioritātēm un attīstības virzieniem, kā arī augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Lai pretendētu uz Studiju un zinātnes administrācijas vadītāja amatu, nepieciešama akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pieredze vadošā amatā, finanšu administrēšanā un personāla vadībā, darbā valsts pārvaldē. Kandidātiem jābūt pieredzei konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar profesionālajām asociācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām. Nepieciešamas arī zināšanas par Studiju un zinātnes administrācijas darbības pamatvirzieniem, par publisko pārvaldi un tās attīstības prioritātēm un valsts budžeta plānošanu un finanšu pārvaldību. Pretendentiem uz šo amatu jābūt prasmei vadīt un organizēt kolektīvu, koordinēt tā darbību svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā.

Pretendentiem ministrijā jāiesniedz pieteikuma vēstule, dzīves gājuma apraksts (CV), redzējums par Studiju un zinātnes administrācijas darbības prioritātēm un attīstības virzieniem, kā arī augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. 

Plašāka informācija pieejama IZM mājaslapas sadaļā "Vakances".