Publicēts 12 novembris 2014

Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši kompetencei ir uzsācis pārbaudi saistībā ar masu medijos izskanējušo informāciju par prokrieviskajām aktivitātēm Krāslavas novada izglītības iestādēs, kā arī uzsācis Rīgas 40.vidusskolas konkrētā pedagoga normatīvajos aktos noteikto pedagoga pienākumu un pedagoga profesionālās ētikas normu ievērošanas pārbaudi.

Sazinoties ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, Kvalitātes dienestam tika norādīts, ka  masu medijos izskanējusī informācija ir pārspīlēta un viņa rīcībā nav informācijas par Krāslavas novada izglītības iestādēm, kurās būtu notikušas minētās aktivitātes. To apliecināja arī Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Platonova, norādot, ka šobrīd arī viņas rīcībā nav informācijas par Krāslavas novada izglītības iestādēm, kurās būtu plānotas vai ir notikušas šādas aktivitātes.

Tādēļ Kvalitātes dienests visām  Krāslavas novada izglītības iestādēm lūgs sniegt informāciju par izglītības iestādēs plānotajiem vai notikušajiem pasākumiem un to atbilstību valsts izglītības standartiem, īstenotajām izglītības programmām, izglītības iestādes darbības mērķim un uzdevumiem.

Vienlaikus Kvalitātes dienests ir uzsācis izvērtēt arī Rīgas 40.vidusskolas skolotājas rīcības atbilstību pedagoga pienākumiem un profesionālās ētikas normām, komunicējot sociālajā tīklā "Facebook".

Papildus šajā mācību gadā plānotajā Rīgas 40.vidusskolas akreditācijas procesā ekspertu komisija, kuras sastāvā būs izglītības jomas speciālisti – citu skolu direktori un Kvalitātes dienesta pārstāvji – detalizēti vērtēs šīs skolas mācību un audzināšanas darba organizāciju un kvalitāti.