Publicēts 25 novembris 2014

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais MK rīkojuma projekts  „Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs”. Ministru kabineta Diploms un naudas balvas piešķirtas 2014. gada starptautiskās matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas olimpiādes uzvarētājiem un viņu pedagogiem.

Šogad Latvijas skolēni mājās pārveduši piecas sudraba un septiņas bronzas medaļas, kā arī četrus atzinības rakstus. Pagājušajā gadā bija divas sudraba, 12 bronzas medaļas un pieci atzinības raksti.

Naudas balvas 26 117 eiro apmērā   tiks izmaksātas no IZM budžeta apakšprogrammā "Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana" piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

“Mēs varam lepoties ar mūsu skolēniem, kas veiksmīgi sevi pierādījuši starptautiskajā mērogā valstij tik nozīmīgajās eksaktajās zinātnēs. Lai arī esam maza valsts, varam pierādīt, ka spējam būt izcili un konkurētspējīgi. Skolēnu panākumu pamatā ir arī sadarbība un pašaizliedzīgs skolotāju un pasniedzēju darbs, tādēļ vēlos pateikties visiem, kas tic, ka mūsu skolēni var sasniegt augstus mērķus un palīdz viņiem ceļā uz tiem,” gandarījumu par olimpiāžu laureātiem pauž izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.