Publicēts 28 novembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas koncepciju. Tajā  sniegts pārskats par PB īstenotā Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeļa izvērtējuma rezultātiem, iezīmēta augstākās izglītības finansēšanas modeļa reformas gaita, modeļa ieviešanas scenāriji un to ietekme uz augstākās   izglītības konkurētspēju un pieejamību, izstrādāts ieviešanas plāns un pamatota nepieciešamība palielināt nozares finansējumu.

Koncepcijas projekts izskatīts valsts sekretāru sanāksmē šā gada 2. oktobrī (informatīvais ziņojums „Par Pasaules Bankas pētījuma rezultātiem un priekšlikumiem jauna augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās darbības finansēšanas modeļa ieviešanai un turpmāko nepieciešamo rīcību”) un precizēts atbilstoši saskaņošanas dalībnieku ieteikumiem. Visi priekšlikumi ir apkopoti, un patlaban norit dokumenta saskaņošana pirms iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana tiks uzsākta 2015. gadā. Tā ieviešanas uzsākšanai nākamā gada budžetā paredzēti 4 miljoni eiro.

Koncepcijā IZM piedāvā ieviest vienotu augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās darbības finansēšanas modeli, ko veido trīs pīlāri: bāzes, snieguma un inovāciju finansējums. Pretstatā līdzšinējam augstākās izglītības finansēšanas modelim, kas balstās tikai uz studiju vietu skaitu, jaunajā modelī valsts finansējums tiks piešķirts, ņemot vērā augstskolu snieguma rādītājus.

“Saglabājot studiju vietu skaitu kā vienu no kritērijiem, paredzēts, ka augstskolas varēs saņemt papildu finansējumu par labākajiem rezultātiem studijās un pētniecībā, kā arī mērķa finansējumu pētniecībai izglītības satura un procesa uzlabojumiem un inovācijām,” uzsver IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa. “Tādējādi tiks nodrošināts mērķtiecīgs valsts finansējuma ieguldījums. Bāzes finansējums tiks novirzīts sistēmas ilgtspējai, snieguma finansējums - plānoto rādītāju sasniegšanai, bet inovāciju finansējums - ilgtermiņa attīstībai.”