Publicēts 14 oktobris 2014

Valdība otrdien, 14.oktobrī, Transporta un sakaru institūta (TSI) rektora amatā apstiprināja Igoru Grauru.

Kopš 2013.gada beigām I.Graurs ir TSI mācību prorektors, bet pirms tam vairākus gadus bija Komunikācijas direktors akciju sabiedrībā “AMO PLANT”. No 2002.gada līdz 2007.gadam Rīgas domē strādāja par Attīstības departamenta direktora vietnieku, Ekonomikas pārvaldes vadītāju, bet pēcāk Ārējo sakaru pārvaldes direktoru. Viņš ir bijis arī vairāku banku prezidents, viceprezidents vai valdes loceklis.

I.Graurs ir ieguvis filozofijas zinātņu kandidāta grādu Sabiedrisko zinātņu akadēmijā Krievijā, kas atbilst doktora zinātniskajam grādam. Izglītību ieguvis arī Latvijas Valsts universitātē (tagad - Latvijas Universitāte) – ekonomista un filozofijas pasniedzēja, sociologa specialitātēs.

TSI Satversmes sapulce šā gada 1.jūlijā  I.Grauru ievēlēja par augstskolas rektoru.  Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets.

Ar rīkojuma projektu “Par Transporta un sakaru institūta rektora apstiprināšanu” iespējams iepazīties šeit:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40335975&mode=mk&date=2014-10-14