Publicēts 21 oktobris 2014

Par būtisku ieguldījumu medicīnas ķīmijas pētījumu attīstībā Latvijā un pretvēža preparāta belinostata atklāšanā valdība otrdien, 21.oktobrī, atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam ķīmijas doktoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondētājloceklim Eināram Ložam, Latvijas Organiskas sintēzes institūta direktoram, LZA īstenajam loceklim habilitētajam ķīmijas doktoram Ivaram Kalviņam un ķīmijas doktorei Klārai Dikovskai.

Savukārt Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedras profesorei ekonomikas doktorei Birutai Slokai Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts par ilggadēju izcilu zinātnisko un pedagoģisko darbu, prasmīgu starptautisku un valsts nozīmes projektu īstenošanu, nozīmīgu ieguldījumu jauno ekonomikas vadības zinātņu speciālistu izglītošanā Latvijas Universitātē.

Ministru kabineta Atzinības rakstus B.Slokai, E.Ložam, I.Kalviņam un K.Dikovskai  pasniegs izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Lai izteiktu valdības atzinību izciliem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības un politiskās jomas darbiniekiem, Ministru kabinets 1995.gada aprīlī nodibināja Ministru kabineta Atzinības rakstu.

Ar rīkojuma projektu “Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40337363&mode=mk&date=2014-10-21