Publicēts 02 septembris 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzdevusi Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Valsts Izglītības un satura centram (VISC) atbilstoši savai kompetencei veikt pārbaudi par Krievijas Federācijas vēstnieka Aleksandra Vešņakova dāvināto grāmatu Rēzeknes 2.vidusskolai atbilstību izglītības standartam.

Lai novērtētu šo materiālu atbilstību izglītības standartam, VISC izvērtēs un sniegs atzinumu par šo grāmatu izmantošanu izglītības un audzināšanas  procesā. Ja VISC konstatēs neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajam, grāmatas skolā nedrīkstēs atrasties un tās nedrīkstēs izmantot izglītības procesā.

1.septembrī televīzijas raidījums “TV3 ziņas” atspoguļoja sižetu, kurā Krievijas Federācijas vēstnieks A.Vešņakovs 1.septembrī viesojās Rēzeknes 2.vidusskolā un uzdāvināja skolai krievu vēsturiskās prozas rakstnieka Valentīna Pikuļa izdevumus par 2.Pasaules karu un tā varoņiem.