Publicēts 11 septembris 2014

Par to šodien, 11.septembrī, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Finanšu ministrijas (FM) un sporta nozares pārstāvji vienojās IZM un FM organizētajā seminārā – diskusijā “Valsts atbalsta normu piemērošana sporta un multifunkcionālai infrastruktūrai”. IZM  izstrādās dokumentus, lai nodrošinātu sporta jomā sniegtā valsts atbalsta atbilstību Eiropas Savienības (ES) tiesiskajam regulējumam.

Seminārā Finanšu ministrijas pārstāvji informēja, ka ES līmenī īstenotās valsts atbalsta normatīvo aktu modernizācijas procesa rezultātā publiskajiem ieguldījumiem sporta infrastruktūras attīstībā turpmāk jāpiemēro valsts atbalsta regulējums. Proti, piešķirot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, piemērojot nodokļu atlaides un citas atbalsta iniciatīvas sporta infrastruktūras attīstībai, ir jānovērtē publiskā atbalsta ietekme uz atbalsta saņēmēja saimniecisko darbību, lai nepārsniegtu ES tiesību aktos noteikto publiskā atbalsta apjomu un neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz vienlīdzīgu konkurenci.

Izglītības un zinātnes ministrija jau tuvākajā laikā sadarbībā ar iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām sporta organizācijām veiks valsts un pašvaldību atbalsta programmu finansiālo un nefinansiālo analīzi un sagatavos nepieciešamos dokumentus, lai sporta jomā nodrošinātu valsts atbalsta atbilstību ES tiesiskajam regulējumam.

Seminārā tika aicināti piedalīties un diskusijās aktīvi iesaistījās pārstāvji no biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”, biedrības “Latvija Sporta federāciju padome”, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas.