Publicēts 17 septembris 2014

Šodien, 17. septembrī, Šveices pilsētā Vintertūrā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Šveices Konfederācijas Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāts parakstīja saprašanās memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā.

Memorands paredz veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību izglītības politikas veidotāju un īstenotāju – profesionālās izglītības iestāžu un organizāciju, uzņēmumu un citu  partneru – starpā. Tādējādi paredzēts celt profesionālās izglītības prestižu Latvijā un attīstīt darba vidē balstītu profesionālo apmācību, izmantojot katras valsts un starptautiskos finanšu resursus. Memorandu ierosināja parakstīt Šveices puse. 

Latvijas delegācija IZM parlamentārā sekretāra Anda Geižāna vadībā no 15. līdz 18. septembrim piedalās Starptautiskajā profesionālās izglītības un apmācības kongresā, kas notiek Vintertūrā, Šveicē. Latvijas delegācijas sastāvā bez IZM pārstāvjiem ir arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, darba devēju profesionālo asociāciju, uzņēmēju un profesionālās izglītības institūciju pārstāvji.

Šī ir trešā IZM parakstītā vienošanās par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā. Pirms pāris gadiem, 2012. gada decembrī, tika parakstīts memorands starp IZM, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo izglītības un pētniecības ministriju, Spānijas Karalistes Izglītības, kultūras un sporta ministriju, Portugāles Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Grieķijas Republikas Izglītības, reliģisko lietu, kultūras un sporta ministriju, Slovākijas Republikas Izglītības, zinātnes, pētniecības un sporta ministriju un Itālijas Republikas Izglītības ministriju. Savukārt 2013. gada 8. jūlijā ir parakstīta un tiek veiksmīgi īstenota nodomu deklarācija par Latvijas un Vācijas sadarbību profesionālajā izglītībā.