Publicēts 25 septembris 2014

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) rīcībā ir nonākusi informācija par izglītojamo iesaistīšanu priekšvēlēšanu aģitācijas aktivitātēs un iespējami prettiesiskām un neētiskām priekšvēlēšanu aģitācijām Rīgas izglītības iestādēs. Par minētajiem gadījumiem dienests informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Vienlaikus IKVD atgādina, ka politiskā aģitācija izglītības iestādēs un skolēnu pasākumos nav pieļaujama. Vienlaikus aicinām deputāta amata kandidātus un partiju pārstāvjus politiskajās aktivitātes neveikt izglītības iestādēs un skolēnu pasākumos un neiesaistīt tajās bērnus.

IKVD atbilstoši kompetencei vērš pašvaldību un izglītības iestāžu  uzmanību uz nepieciešamību ievērot Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un Reklāmas likumā noteikto, kā arī nepieļaut izglītības iestādēs darbības, kuras neatbilst Izglītības likumā un izglītības iestāžu nolikumā noteiktajam.

Izglītojamo iesaistīšanas mēģinājumi „priekšvēlēšanu cīņās” neatbilst nedz modernās demokrātijas principiem, nedz Latvijas politisko partiju deklarētajām vērtībām un ētikas principiem, nedz arī Latvijas izglītības mērķiem un uzdevumiem.

Tāpat IKVD atgādina, ka izglītības iestādes pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, tādēļ nav pieļaujams, ka izglītības iestādes izvieto politiskās reklāmas vai iesaistās to izplatīšanā. Ja izglītības iestādē ir notikusi iepriekš nesaskaņotas informācijas, tostarp politiskās reklāmas materiālu izvietošana un izplatīšana, aicinām skolas vadību šādu situācija novērst un ziņot par to atbildīgajām institūcijām.