Publicēts 30 septembris 2014

Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 26.septembrī parakstīja turpmākajai projekta īstenošanai būtiskus līgumus – vispārīgo vienošanos par akadēmiskā datu pārraides tīkla izveidi un nodrošināšanu un līgumu par akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centra izveidi.

Parakstītie līgumi nodrošinās šā projekta īstenošanu un tā mērķa sasniegšanu, lai līdz projekta noslēgumam 2015.gada 31.augustā pabeigtu gan visu plānoto akadēmiskā tīkla koplietošanas risinājumu ieviešanu, gan veiktu projekta partnerinstitūciju infrastruktūras pilnveidi un modernizāciju.

IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa, vērtējot vienotā akadēmiskā tīkla ieguvumus, uzsver: “Tīkls savienos galvenos pētniecības un izglītības centrus un nodrošinās pilnvērtīgu un efektīvu Latvijas pētnieku iesaisti globālajā Eiropas un pasaules zinātniskajā telpā, zinātniskajā komunikācijā. Virtuālas laboratorijas, digitālo bibliotēku pieejamība, tiešsaistes diskusiju un konferenču iespējas, pētniecības integrācija augstākās izglītības sistēmā, integrēto mācību risinājumi, savstarpēji savietojamas, integrētas pētniecības un akadēmisko institūciju, kā arī augstskolu administratīvās sistēmas ir tikai daži no ieguvumiem. Un parakstītie līgumi ir būtisks priekšnoteikums šādas modernas informāciju tehnoloģiju infrastruktūras izveidei, kas, esmu pārliecināta, veicinās Latvijas pētniecības un augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju.”

Vispārīgā vienošanās par akadēmiskā datu pārraides tīkla izveidi un nodrošināšanu tika noslēgta ar SIA “Lattelecom”, kurš uzvarēja atklātā konkursā „Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešana un nodrošināšana”. Vienošanās paredz, ka līdz 2015.gada 30.jūnijam tiks piegādātas un uzstādītas  maģistrālā datu pārraides tīkla iekārtas un izveidots akadēmiskais datu pārraides tīkls, iegādātas projekta partneru campus datu pārraides tīklu modernizēšanai nepieciešamās datu pārraides iekārtas, kā arī centralizēti nodrošināta piekļuve internetam visiem akadēmiskajam datu pārraides tīklam pieslēgtajiem projekta sadarbības partneriem. Vispārīgās vienošanās summa ir 6 680 952,34 eiro bez PVN.

Vienots akadēmiskais datu pārraides tīkls savienos maģistrālā datu pārraides tīkla piekļuves mezglus Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Salaspilī, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, nodrošinot partneru institūciju pieslēgšanu tīklam. Partnerinstitūciju pieslēgumi akadēmiskajam datu pārraides tīklam šajos piekļuves mezglos dos iespēju partneriem izmantot koplietošanas resursus un pakalpojumus, piekļūt starptautiskajiem akadēmiskajiem datu pārraides tīkliem.

Savukārt līgums par akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centra izveidi ir noslēgts ar pilnsabiedrību “Fima Group”. Tas paredz, ka līdz 2015.gada jūnija beigām Rīgas Tehniskās universitātes telpās Rīgā, Āzenes ielā 16, tiks izveidots mūsdienu prasībām atbilstošs akadēmiskā koplietošanas tīkla datu centrs, kur atradīsies centrālais akadēmiskā datu pārraides tīkla piekļuves mezgls. Projekta sadarbības partneri te varēs  izvietot savas skaitļošanas iekārtas, izmantot citus šā datu centra resursus. Akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centra izveides līguma summa ir 936 181,60 eiro bez PVN.

Bez tam tika parakstīts arī līgums ar atklāta konkursa „Teikas zinātnisko institūciju campus serveru un komunikāciju telpas modernizācija” uzvarētāju SIA “Moduls Rīga”. Šā līguma ietvaros tiks modernizēta Teikas rajonā izvietoto zinātnisko institūciju campus serveru un komunikāciju telpa Elektronikas un datorzinātņu institūtā Dzērbenes ielā 14, Rīgā, kur tiks izveidots arī viens no akadēmiskā datu pārraides tīkla piekļuves mezgliem, nodrošinot Teikas zinātniskajām institūcijām - Elektronikas un datorzinātņu institūtam, Fizikālās enerģētikas institūtam, Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam un Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūtam - piekļuvi akadēmiskā tīkla resursiem un pakalpojumiem. Teikas zinātnisko institūciju campus serveru un komunikāciju telpas modernizāciju tiek plānots pabeigt līdz 2015.gada aprīļa beigām. Kopējā noslēgtā līguma summa ir 270 300 eiro bez PVN.

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri ir 50 valsts zinātnisko institūtu reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada novembrī, parakstot vienošanos par finansējuma piešķiršanu starp IZM un projekta sadarbības iestādi – Valsts izglītības attīstības aģentūru. Līdz šim izstrādātas projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās tehnisko risinājumu specifikācijas, pēc to apstiprināšanas projekta vadības grupā veicot atbilstošas iepirkumu procedūras. 2013.gada beigās projekta vadības grupā un 2013.gada 28.decembrī projekta uzraudzības padomē apstiprināti sadarbības principi ar lielākajiem projekta sadarbības partneriem, lai varētu ieviest gan akadēmiskā tīkla koplietošanas risinājumus, gan modernizēt projekta partneru infrastruktūru. 2014.gada sākumā, lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju un tīkla darbību un attīstību pēc projekta īstenošanas, projekta vadības grupā apstiprināts un uzraudzības padomē saskaņots akadēmiskā tīkla pārvaldības un uzturēšanas modelis.

Projekta ietvaros visiem projekta partneriem jau kopš 2012.gada ir nodrošināta piekļuve starptautiskajai zinātniskās literatūras datu bāzeiScience Direct un citēšanas indeksu datu bāzei Scopus. Piekļuve šīm datu bāzēm tiks nodrošināta un centralizēti finansēta arī pēc projekta beigām. Atsevišķiem projekta sadarbības partneriem, kas pēc projekta beigām  apņēmušies finansēt tās no saviem līdzekļiem, iegādātas piekļuves licences specializētajām zinātniskās literatūras datu bāzēm SciFinder, IEEE un JSTOR.

Projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 15 102 878 eiro, kur finansējumu 14 960 591 eiro apmērā ir piešķīris ERAF.