Publicēts 05 augusts 2014

Lai  nodrošinātu Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības nepārtrauktību, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu saglabāt 350 000 eiro skolas rīcībā 2014.gadā neatliekamu darbu veikšanai. Valdība šodien, 5.augustā, uzklausīja un pieņēma zināšanai IZM izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību”.

Pasākumi Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī audzēkņu ikdienas sadzīves apstākļu uzlabošanai tiks finansēti no Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Lai objektīvi izvērtētu skolas esošo situāciju, IZM bija uzdevusi veikt ģimnāzijas esošo būvju tehniskā stāvokļa apsekošanu, kā arī ugunsdrošības pārbaudi. Lai gan detalizēti būvju tehniskā stāvokļa apsekošanas rezultāti vēl nav pieejami, jau 2012.gada decembrī veiktās apsekošanas rezultāti liecināja, ka sporta halle ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošā tehniskā stāvoklī. Savukārt skolas jeb administratīvās ēkas, kopmītņu telpās nepieciešams veikt vispārēja rakstura remontdarbus audzēkņu sadzīves apstākļu uzlabošanai.

Tāpat Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēc veiktajā pārbaudēm konstatējis ugunsdrošības noteikumu pārkāpumus, kas skolai jānovērš līdz jaunā mācību gada sākumam šā gada 1.septembrī. Tādējādi secināms, ka ģimnāzijas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai veicami neatliekami pasākumi iepriekšminēto identificēto problēmu risināšanai.

Par atlikušā finansējuma pārdali valdība varētu lemt nākamajā valdības sēdē.

Ar Ministru kabinetā atbalstīto informatīvo ziņojumu “Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību” iespējams iepazīties šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40329445&mode=mk&date=2014-08-05