Publicēts 06 augusts 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir konstatējusi, ka Eiropas Tālmācības augstskola ir novērsusi maldinošās informācijas izplatīšanu augstskolas mājaslapā, tā izslēdzot iespēju, ka  potenciālie studenti varētu pieteikties studijām nelicencētās studiju programmās.

Kā IZM informēja iepriekš, Eiropas Tālmācības augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmas „Datorzinātne” un „Jurisprudence” nav licencētas. Tas nozīmē, ka augstskola nedrīkst tās īstenot un studentu sagatavošana šajās studiju programmās ir jāpārtrauc.

Eiropas Tālmācības augstskolai ir akreditēti divi studiju virzieni: “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācijas”, kuros attiecīgi tiek īstenotas studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” un “Tūrisma vadība”.

Aicinām sabiedrību arī turpmāk aktīvi ziņot IZM, pamanot maldinošas informācijas izplatīšanu par augstskolām un to īstenotajām studiju programmām.