Publicēts 14 augusts 2014

Ceturtdien, 14.augustā, Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iepazīstināja ar līdz šim padarīto un vēl veicamajiem uzdevumiem pie Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam izstrādes, uzklausot jauniešu organizāciju pārstāvju viedokļus.

Sēdē tika apspriesti turpmākie rīcības virzieni, kas iekļaujami Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam. Par plānošanas dokumenta izstrādes gaitu informēja IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna, aicinot ikvienu jauniešu organizāciju sniegt savus ierosinājumus, lai jaunās pamatnostādnes aptvertu visus  aktuālos jautājumus un paredzētu nozīmīgākos veicamos pasākumus.

“Šīs pamatnostādnes veidos vīziju par to, kādus mēs vēlamies redzēt jauniešus turpmāko piecu gadu laikā, tieši tādēļ tā izstrādes procesā esam atvērti uzklausīt viņu viedokli”, uzsver S.Brūna. Patlaban pamatnostādnēs iezīmēti tādi rīcības virzieni kā jauniešu līdzdalības veicināšana dažādās aktivitātēs, sociālā iekļaušana, izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselība un labklājība. Sēdē izskanēja ierosinājums rast veidus iesaistīt arī emigrējušos jauniešus un veicināt viņu atgriešanos Latvijā.

Savukārt ar Jauniešu garantijas īstenošanu gaitu un plānotajiem rezultātiem iepazīstināja Labklājības ministrijas pārstāvis. Lai palīdzētu jauniešiem atgriezties izglītībā vai iekļauties darba tirgū,  no 2014.gada Latvijā ievieš Jauniešu garantiju. Tā jauniešiem, kas nestrādā, nemācās vai atstājuši formālo izglītību, sniedz iespēju saņemt dažāda veida atbalstu, lai uzlabotu savu konkurētspēju darba tirgū, tajā skaitā  subsidētās nodarbinātības pasākumus, apmācības un izglītību. Jauniešiem tiks piedāvāts arī atbalsts darba meklēšanā un pamata kompetenču apgūšanā, karjeras konsultācijas, kā arī atbilstoši profilēšanas rezultātiem iesaistīties atbilstošākajā pasākumā.

“Ir būtiski, lai jaunieši būtu informēti par Jauniešu garantijas piedāvātajām iespējām, jo šajā programmā ir pieejams liels finansējums, ko jaunieši var izmantot nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, lai varētu veiksmīgāk iekļauties darba tirgū,” uzsvēra Ministru prezidente Laimdota Straujuma, aicinot Nodarbinātības valsts aģentūru aktīvāk izmantot jaunatnes organizācijas, lai par šīs programmas atbalsta pasākumiem informētu lielāku jauniešu skaitu.

Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Lai aktualizētu jaunatnes politikas jautājumus augstākā līmenī un veicinātu padomes darbu, par Jaunatnes konsultatīvās padomes priekšsēdētāju tika apstiprināta Ministru prezidente.

Audio: http://ej.uz/cvxo