Publicēts 18 augusts 2014

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātajā atklātajā konkursā uz Murjāņu Sporta ģimnāzijas direktora amatu konkursa komisija par piemērotāko kandidāti atzinusi Ingrīdu Amantovu, kura darbu šajā amatā sāks tuvākajā laikā. 

I.Amantova Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (tagad - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija) ieguvusi augstāko profesionālo izglītību sporta pedagogs un ārstnieciskās vingrošanas metodiķis, bet Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā un maģistra grādu izglītības zinātnes un vadības programmā.

I.Amantova kopš 2002.gada ir Murjāņu Sporta ģimnāzijas struktūrvienības “Bērnu un jauniešu kamaniņu sporta skola” vadītāja un trenere, kā arī Rīgas 46. un „Kamolītis” pirmskolas izglītība iestāžu sporta pedagogs. Patlaban I.Amantova ir arī Ropažu novadu domes deputāte un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja. Agrāk ir strādājusi par sporta skolotāju Rīgas 69.vidusskolā.

I.Amantova ir bijusī latviešu kamaniņu braucēja un ir olimpisko spēļu laureāte kamaniņu sportā 1980.gadā Leikplesidā (ASV).

IZM šā gada 9.jūlijā izsludināja atklātu konkursu uz Murjāņu Sporta ģimnāzijas direktora amata vietu. Konkursā uz Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora amatu kopumā tika saņemti septiņi pieteikumi. Lai pretendētu uz šo amatu, bija nepieciešama atbilstība Izglītības likumā noteiktajām prasībām un vismaz trīs gadu pieredze darbā vadošā amatā. Tāpat kandidātiem uz šo amatu bija jābūt pedagoģiskā darba stāžam vismaz divi gadi pēdējo desmit gadu laikā un pieredzei sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem, kā arī vēlama pieredze publisko iepirkumu organizēšanā vai attīstības projektu īstenošanā.

Kandidātiem uz šo amatu tika prasītas zināšanas par Murjāņu Sporta ģimnāzijas darbības pamatvirzieniem un darba specifiku, par izglītības iestādes darbību un sporta nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, teicamas latviešu valodas zināšanas, vismaz divu svešvalodu zināšanas un teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes. Pretendentiem bija jāiesniedz pieteikuma vēstuli, CV un redzējumu par Murjāņu Sporta ģimnāzijas attīstību turpmāko piecu gadu laikā, kā arī izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību amatam, konkursa komisija 2.kārtā rīkoja intervijas ar pretendentiem, bet trīs labākie Murjāņu Sporta ģimnāzijas direktora amata kandidāti  konkursa 3.kārtā skolas telpās prezentēja savu redzējumu par izglītības iestādes attīstību turpmākajos piecos gados. Uz tikšanos tika aicināti ieinteresēto sporta organizāciju pārstāvji, tai skaitā Murjāņu Sporta ģimnāzijā pārstāvēto sporta veidu federāciju pārstāvji,  ģimnāzijas atbildīgie darbinieki un vecāku padomes pārstāvis, Murjāņu līgas pārstāvis,  Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes pārstāvis.