Publicēts 19 augusts 2014

Valdība šodien, 19.augustā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka vienotu kārtību konkursa rīkošanai valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei. Jaunie noteikumi nodrošinās pārskatāmu un objektīvu pretendentu atlasi.

Noteikumu projekts nosaka vērtēšanas nosacījumus, konkursa pretendentu atlasei izsludināšanas kārtību, pieteikšanās termiņu, kā arī gadījumus, kad izsludināms atkārtots konkurss.

Noteikumi paredz, ka pretendentu atlasi nodrošina izglītības  iestādes vai izglītības pārvaldes dibinātājs, kurš izdod pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā cita starpā ietver pretendentu vērtēšanas metodiku. Tāpat dibinātājs izveido pretendentu atlases komisiju, izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības iestādes vadītāja vai izglītības pārvaldes vadītāja vietu, organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par pretendenta iecelšanu amatā.

Saskaņā ar noteikumos minēto izglītības iestādes vadītāja amata pretendentiem jāvērtē atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu, kā arī atbilstību Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām. Tāpat jāvērtē pretendentu valsts valodas prasmes  un vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Savukārt pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendenta atlases procesā vērtēs pretendenta atbilstību Izglītības likumā noteiktajām  prasībām attiecībā uz izglītību un darba pieredzi, kā arī valsts valodas prasmes prasībām augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likumam un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” iespējams iepazīties šeit:http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40306998&mode=mk&date=2014-08-19