Publicēts 22 augusts 2014

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Izglītības pētniecības un inovāciju centra Inovāciju un mērījumu attīstības nodaļas vadītājs  Dirks van Damme, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 21. augustā rīkotajā  konferencē “Izglītība. Attīstība. Tendences”, pozitīvi novērtēja Latvijas ierasto praksi pirms mācību gada sākuma rīkot ikgadējo konferenci izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību izglītības speciālistiem, uzsverot, ka šī ir unikāla Latvijas pieredze, kas būtu interesanta arī citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Konference šogad pulcēja lielu dalībnieki skaitu, - tajā piedalījās vairāk nekā 750 izglītības nozarē strādājošo no visas Latvijas. Konferencē uzrunu teica izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

Konferences dalībnieki par vērtīgu un saturīgu atzina Izglītības departamenta pārstāvju sniegto izsmeļošo informāciju par aktualitātēm jaunajā mācību gadā un pozitīvi novērtēja to, ka šogad nozarei aktuālā informācija tika sniegta plašā kontekstā, aptverot gan pirmsskolas, gan vispārējās, gan profesionālās, gan pieaugušo izglītības jautājumus un neaprobežojās tikai ar izglītības iestādēm un pedagogiem pašiem svarīgākajiem izglītības satura, darba organizācijas, novērtēšanas un atalgojuma jautājumiem.

Konferences dalībniekiem tika piedāvāts ieskats arī Latvijas izglītības sistēmai nākamgad būtiskajos uzdevumos,  gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē. OECD pārstāvis Dirks van Damme rosināja diskusiju par inovatīvu skolu, skolotājiem un mācību vidi kā svarīgu nosacījumu labākiem mācīšanās rezultātiem, dr. oec. Ieva Kalve rosināja paraudzīties uz šodienas izglītības sistēmu skolēna acīm, savukārt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja Baiba Moļnika aicināja skolas, skolotājus un skolēnus aktīvi iesaistīties Baltijas ceļa  25. gadadienas atceres pasākumos.

Gan ministre, gan IZM speciālisti līdz jaunā mācību gada sākumam paredzējuši doties arī vismaz 20 reģionālajās vizītēs uz novadiem, lai tur informētu par aktualitātēm 2014./2015. mācību gadā.

Ieskats konferences norisē fotogrāfijās:

https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/sets/72157646713205662/