Publicēts 02 jūlijs 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete šodien, 2.jūlijā, tiekoties ar Austrijas Republikas Zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministru Dr. Rainholdu Mitterlēneru (Dr. Reinhold Mitterlerhner) pārrunāja abu valstu sadarbību izglītībā un zinātnē.

Tikšanās reizē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, valsts sekretāre Sanda Liepiņa valsts sekretāres vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Līga Lejiņa, Valsts izglītības satura centra direktors Guntis Vasiļevskis, Austrijas Zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministra biroja darbinieki – Kristians Baho (Christian Bahoo), Melina Šneidere (Melina Schneider), un ministra  preses sekretārs Folkers Hollenšteins (Volker Hollenstein), kā arī Austrijas vēstniecības  tulks un kultūras un izglītības projektu koordinatore Inta Tilla.

Tikšanās laikā tika pārrunāta Latvijas gatavošanās prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2015.gadā. IZM pārstāvji iepazīstināja ar plānotajām prioritātēm izglītības un zinātnes jomā. Abas puses atzina, ka 2015.gads ir nozīmīgs vidusposms daudzās svarīgās jomās.

Austrijas zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministrs norādīja ka augstākās izglītības un zinātne internacionalizācija un konkurētspēja Austrijai ir ļoti nozīmīga. Saistībā ar profesionālo izglītību un darba vidē balstītām mācībām, Latvijas ministre atzinīgi vērtēja veiksmīgo sadarbību ar Austriju profesionālajā izglītībā.

Lai arī izglītības un zinātnes jomā ar Austriju nav noslēgti ne starpvaldību, ne starpresoru divpusējie sadarbības līgumi, Latvija sadarbojas ar Austriju duālās izglītības sistēmas īstenošanas jomā. Tāpat Austrijas studenti izvēlas studēt Latvija. Atbilstoši IZM rīcībā esošajai informācijai 2013./2014.akadēmiskajā gadā Latvijas augstskolās studēja 43 šīs valsts studenti. Savukārt sadarbībā ar Vīnes Universitāti tiek nodrošināta latviešu valodas kā svešvalodas un latviešu kultūras apguve šajā universitātē.

Notiek arī sadarbība ar Eiropas Moderno valodu centru Grācā, palīdzot ar informācijas apmaiņu un informatīvo atbalstu. Sadarbība norit arī tālākizglītībā, un ar Austrijas izglītības un kultūras ministrijas atbalstu katru gadu pieejamas stipendijas skolotājiem tālākizglītībai Austrijā.

Austrijā kopš 2008.gada darbojas Latviešu bērnu skola, kuras mērķis ir radīt latvisku vidi, kurā bērni var apgūt un izdzīvot latviešu tradīcijas, uzzināt par Latvijas dabu, ģeogrāfiju un vēsturi un apgūt valodu. Latviešu valodas aģentūra skolu atbalsta ar mācību un metodiskajiem līdzekļiem, jaunāko bērnu literatūru. Skolas pedagogi regulāri piedalās aģentūras organizētajos diasporas skolu skolotāju profesionālās pilnveides kursos.

Foto: https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/sets/72157645477219064/