Publicēts 11 jūlijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) darbu sākusi darba grupa, kas izstrādās priekšlikumus pirmsskolas mazākumtautību izglītības programmu paraugu un izglītības mācību satura pilnveidei.

Pirmajā darba grupas sēdē šodien, 11.jūlijā, tās dalībnieki vienojās par darba uzdevumiem un grafiku. Darba grupa izveidota, lai izstrādātu priekšlikumus mazākumtautību izglītības programmu latviešu valodas agrīnas apguves nodrošināšanai, kā arī izvērtētu pirmsskolas izglītības mācību satura pilnveides iespējas.

Darba grupā piedalās IZM, Valsts izglītības satura centra, Latviešu valodas aģentūras, Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos, Latvijas Pašvaldību savienības, biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības, biedrības “Latvijas Privātskolu asociācija” un vairāku izglītības iestāžu pārstāvji. Darba grupas vadītāja ir IZM valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, bet darba grupas vadītājas vietniece ir IZM Izglītības departamenta vecākā referente Olita Arkle. Darba grupa plāno arī rīkot diskusijas un piesaistīt nozares ekspertus.

Darba grupas dalībnieki šodien vienojās apzināt esošo situāciju un sniegt savus priekšlikumus, kurus plānots apspriest nākamajā darba grupas sēdē šā gada 22.augustā. Darba grupa līdz šā gada decembra sākumam sniegs priekšlikumus pirmsskolas mazākumtautību izglītības programmu paraugu un izglītības mācību satura pilnveidei.

Saskaņā ar Laimdotas Straujumas valdības deklarāciju plānots pieņemt Valsts valodas politikas plānošanas dokumentu 2015.–2020. gadam, lai nostiprinātu latviešu valodu visas sabiedriskās dzīves jomās. Tāpat paredzēts pilnveidot izglītības sistēmas un kultūras lomu valsts valodas politikas īstenošanā, latviskas kultūrtelpas un vienotas sabiedrības veidošanā, kā arī izstrādāt jaunu mazākumtautību izglītības programmu latviešu valodas agrīnas apguves nodrošināšanai.