Publicēts 14 jūlijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) otrdien, 15.jūlijā, notiks zinātnieku sanāksme, lai sagatavotos izpildīt likuma normu, kas paredz Ministru kabinetam izveidot speciālu zinātnieku starpdisciplināru komisiju Valsts Drošības komitejas (VDK) dokumentu zinātniskai izpētei.

Atbilstoši likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar Valsts Drošības komiteju konstatēšanu” 18.panta 1.2 daļā un Pārejas noteikumu 8.punktā minētajam VDK dokumenti, kuros nav informācijas par konkrētām fiziskajām personām, ir izmantojami un publicējami bez ierobežojumiem. Savukārt dokumentu zinātnisko izpēti atbilstoši šā likuma mērķim veiks Ministru kabineta izveidota speciāla starpdisciplināra komisija. Saskaņā ar likumu VDK dokumentu zinātniskā izpēte veicama līdz 2018.gada 31.maijam. Ministru kabinetam šogad jāizveido minētā komisija.

Sanāksmē piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, ministres padomnieks Didzis Šēnbergs, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores vietnieks Armands Plāte. Piedalīties uzaicināti arī parlamenta pārstāvji - Saeimas Juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece, kā arī Ministru prezidentes padomnieks Ints Dālderis.

Atbilstoši Zinātniskās darbības likumā un Ministru kabineta noteikumos „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” minētajam, IZM organizē un koordinē zinātnes politikas īstenošanu. Lai sagatavotu Ministru kabineta rīkojuma projektu par VDK zinātniskās izpētes komisijas izveidi, ministrija lūdza Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātei, Latvijas Vēstures institūtam, Sociālās atmiņas pētniecības centram, Filozofijas un socioloģijas institūtam, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvam, Latvijas Okupācijas muzejam, Latvijas Vēstures muzejam un Latvijas Okupācijas izpētes biedrībai izvirzīt zinātnieku, kuri ir lietpratēji komisijas kompetences jautājumos, kandidatūras dalībai komisijā.

Sanāksmē piedalīsies Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns Dr.hist. Andris Šnē, kā arī izvirzītie zinātnieki, kurus plānots iekļaut komisijā, – Latvijas Valsts arhīva galvenais arhīvists Dr.hist. Ainārs Bambals, Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, Mag.hist. Bonifācijs Daukšts, Vēstures un filozofijas fakultātes docents, Dr.hist.  Raimonds Cerūzis, Konstitucionālo tiesību institūta valdes priekšsēdētāja Dr. iur., LLM Kristīne Jarinovska, Latvijas Vēstures institūta pētnieks, Dr.hist. Kārlis Kangeris, Latvijas Okupācijas muzeja direktora vietnieks, Dr.hist. Ritvars Jansons, Sociālās atmiņas pētniecības centra valdes priekšsēdētājs Dr.sc. comm. Mārtiņš Kaprāns, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr.phil.  Solveiga Krūmiņa-Konkova, Vēstures un filozofijas fakultātes docents, Dr. hist. Jānis Ķeruss, Juridiskās fakultātes profesors, Dr.iur. Jānis Lazdiņš,  Latvijas Valsts arhīva galvenais arhīvists, B.hist. Gatis Liepiņš, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciāliste, Mag.hist. Rudīte Menģelsone, Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, Dr.hist. Jānis Taurēns un Latvijas Vēstures institūta pētnieks, Mag.hist. Artūrs Žvinklis.

Sanāksme notiks IZM, Vaļņu ielā 2, 2. stāvā, Lielajā zālē.