Publicēts 17 jūlijs 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete šodien, 17.jūlijā, tiekoties ar Japānas parlamenta Augšpalātas prezidentu Masāki Jamadzaki (Masaaki Yamazaki), pārrunāja abu valstu sadarbību izglītībā un zinātnē.

Ministre atzīmēja ciešo sadarbību ar Japānu un izteica vēlmi šo sadarbību stiprināt, norādot, ka Latvija ir ieinteresēta izglītības, kultūras un ekonomisko sakaru stiprināšanā ar Japānu. Viņa sacīja, ka vairākām Latvijas augstākās izglītības iestādēm ir noslēgti sadarbības līgumi ar Japānas augstskolām, un arī vēl citas augstskolas ir ieinteresētas šādus sadarbības līgumus slēgt.

Ministre arī norādīja, ka Latvijā strauji attīstās japāņu valodas apguves iespējas. I.Druviete gan vērsa uzmanību, ka nepietiekams skaits Japānas studentu izvēlas doties studijās uz Latvijas augstskolām, tādēļ aicināja šīs valsts studentus izmantot Latvijas piešķirtās stipendijas studijām. Ārvalstu studentiem, tostarp arī Japānas, ir iespēja pretendēt uz Valsts Izglītības un attīstības aģentūras ikgadēji piešķirtajām stipendijām studijām Latvijas augstskolās. Savukārt Japānas valdība piedāvā Latvijas studentiem stipendijas studijām un pētniecības darba veikšanai Japānā.

Masāki Jamadzaki pauda cerību, ka arī Japānā vairāk jauniešu interesēsies par latviešu valodu un Latvijas kultūru. Japānas parlamenta Augšpalātas prezidents minēja, ka viņa valstī patlaban notiek izglītības reformas un sadarbība ar Latviju būs būtisks ieguldījums Japānas izglītības attīstībā. Runājot par Japāņu valodas mācīšanu Latvijā, Masāki Jamadzaki atzinīgi novērtēja tādas aktivitātes kā Japāņu valodas runas konkurss, jo tās veicina interesi par japāņu kultūru. Viņš pauda cerību, ka abu valstu sadarbība pastiprināties ne tikai politikas un ekonomikas jomā, bet arī kultūrā un kopējie abu valstu sakari.

Japānas pārstāvji tika iepazīstināti ar 5.Āzijas un Eiropas Savienības valstu izglītības ministru sanāksmes (ASEM ME5) rīkošanu Latvijā nākamgad.­­ Latvija ir paudusi interesi veidot ciešu sadarbību ar Japānu, gatavojoties šai ministru sanāksmei. IZM ir uzsākusi agrīnās diskusijas ar ASEM dalībvalstīm un iesaistītajām organizācijām par ASEM ME5 prioritātēm un aicina izteikt savu viedokli arī Japānas pārstāvjus.

Lai arī starp Latvijas Republiku un Japānu nav noslēgti starpvaldību vai starpministriju līgumi par sadarbību izglītībā un zinātnē, sadarbība starp abām valstīm šajās jomās notiek, it īpaši izglītības jomā.

Japāņu valodu piedāvā apgūt Rīgas Kultūru vidusskola. Sākot ar 10.klasi, valodu programmas audzēkņiem iespējams mācīties japāņu valodu kā trešo svešvalodu, un 2013./2014.mācību gadā japāņu valodu bija izvēlējies apgūt 81 vidusskolēns. Savukārt Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Āzijas studiju bakalaura programmā ir Japānas studiju apakšprogramma, kurā 2013./2014.akadēmiskajā gadā studēja 66 studenti, bet maģistra studiju programmas “Orientālistika” ietvaros Japānas studiju apakšprogrammā studēja 12 studenti.

M.Jamadzaki oficiālajā vizītē pavada Japānas parlamenta Augšpalātas deputāti Kensei Midzote (Kensei Mizote) un Juičiro Udzumi (Yuichiro Uozumi). Tikšanās piedalījās arī Japānas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Tošijuki Taga.

Tikšanās reizē no Latvijas puses piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, IZM valsts sekretāra vietnieks – Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktors Elmārs Martinsons, valsts sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumos Anita Vahere-Abražune un Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas otrais sekretārs (Japānas referents) Oļegs Orlovs.

Foto: https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/sets/72157645726027171/