Publicēts 23 jūlijs 2014

Rīt, 24.jūlijā, notiks kārtējā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde. Tajā  apspriedīs Murjāņu sporta ģimnāzijas, Sporta centra “Mežaparks” un Tenisa centra “Lielupe” turpmāko darbību, vērtēs sporta internātu sistēmas attīstību valstī, pārrunās vairāku sporta sacensību norises organizēšanu Latvijā.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta vadība informēs padomi par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības nepārtrauktību, kā arī par risinājumiem skolas rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta turpināšanai.

Padome uzklausīs ziņojumu par Sporta centra “Mežaparks” turpmākās attīstības perspektīvām. Līdz 2014.gada oktobrim plānots izstrādāt sporta centra turpmākās attīstības koncepciju, prioritāri nodrošinot Latvijas Olimpiskās vienības darbību un attīstības iespējas.

Tāpat izskatīšanai padomes sēdē IZM sagatavojusi ziņojumu par sporta veidu reģionālo attīstības centru jeb sporta internātu sistēmas izveidi Latvijā, kā to paredz 2013.gada decembrī valdībā apstiprinātās Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Nākamais solis šīs sistēmas izveidē ir tiesiskā regulējuma izstrāde, lai noteiktu sporta internātu darbības nosacījumus, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un kritērijus.

Padome vērtēs arī priekšlikumu izveidot darba grupu 2015.gada pasaules čempionāta kamaniņu sportā organizēšanas uzraudzībai, kā arī izskatīs Latvijas Basketbola savienības ierosinājumu par 2015. gada Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra sarīkošanu Latvijā.

Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde šo ceturtdien, 24.jūlijā, notiks Ministru kabineta Ministru prezidenta zālē 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36. Sēde sāksies plkst.15.00.

Mediju iespējas: pirms padomes sēdes TV un foto iespējas, pēc sēdes – iespēja uzdot jautājumus sēdes dalībniekiem.