Publicēts 25 jūlijs 2014

Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina pedagogus pieteikties valsts apmaksātiem pedagogu profesionālās pilnveides B programmas kursiem. IZM piešķīrusi finansējumu pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās cita mācību priekšmeta mācīšanai vai pedagoģijas apguvei.

B programmas apguvušajiem pedagogiem būs arī dotas plašākas iespējas vispārējā pamatizglītībā vai vidējā izglītībā mācīt citu mācību priekšmetu vai arī iespējas strādāt nākamajā vai iepriekšējā izglītības pakāpē.

B programmu ietvaros piedāvātās profesionālās pilnveides programmas “Pedagoģija” kursa mērķis ir nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģisko kompetenču pilnveidi. Mācībām aicināti pieteikties pedagogi vai prakšu vadītāji ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības.

Sākot ar 2014.gada jūniju pilnveidot savas profesionālas kompetences iespējams šādās B programmās:

  • Izglītības joma „Tehnoloģijas un zinātņu pamati” (mācību priekšmeti matemātika, ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinātnes, informātika). Programmu realizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, kontaktpersona – Ilze Gaile (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.);
  • Tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā. Programmu realizē  Rīgas Tehniskā universitāte, kontaktpersona –- Dina Žuga (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Pieteikšanās kursiem talakizglitiba.visc.gov.lv/visp. Programmu veido 6 galvenie programmas satura elementi: pētnieciskā un eksperimentālā darbība zināšanu sabiedrības tehnoloģiju  attīstībā, tās organizēšanas metodika dabaszinātnisko izziņas procesu apgūšanai; sadarbība interneta vidē radošuma attīstībai; robotika; video un audio ieraksts un apstrāde; mobilo lietotņu izmantošanas iespējas pētnieciskā darbībā; radošums, inovācijas un didaktika interešu izglītības procesa organizēšanā;
  • Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika. Programmu īsteno Latvijas Universitāte, kontaktpersona – Rita Ābele (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.);
  • Pamatizglītības pirmā posma saturs un didaktika. Programmu īsteno Latvijas Universitāte, kontaktpersona – Rita Ābele (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.);
  • Izglītības jomas „Cilvēks un sabiedrība” (mācību priekšmeti vēsture, ģeogrāfija). Programmu īsteno Daugavpils Universitāte, kontaktpersona – Zita Vanaga (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.); 
  • Pedagoģija (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Programmu īsteno Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, kontaktpersona – Ligita Āzena (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Mērķauditorija –pedagogi vai prakšu vadītāji, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos;
  • Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā. Programmu īsteno Rīgas Stradiņa Universitāte, kontaktpersona –- Sanita Roģe (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju kompetenci par veselīgu dzīvesveidu un dzīves stilu: veselību ietekmējošiem personības faktoriem, atkarību cēloņiem un to profilaksi, kā arī uzturu un sportu, vadot darba drošības un grupu audzinātāju stundas vai ikdienas sarunās ar audzēkņiem;
  • Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana kristīgajā mācībā 1.-3.klasē. Programmu īsteno Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, kontaktpersona  – Inese Augškalne (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

 

Plašāka informācija: Karīna Brikmane, IZM Izglītības departamenta vecākā referente, tālr.67047869, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..