Publicēts 29 jūlijs 2014

Ministru kabinets (MK) šodien, 29.jūlijā, atbalstīja Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizāciju, tai turpinot darbību kā Banku augstskolas aģentūrai ar nosaukumu „Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža”.

Koledžas darbība augstskolas aģentūras statusā sekmēs resursu koncentrāciju un efektīvu līdzekļu izmantošanu, novērsīs programmu nelietderīgu dublēšanos un līdzsvaros nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Koledžas audzēkņiem  un studentiem būs iespēja izmantot Banku augstskolas materiāli tehnisko bāzi, piemēram, bibliotēku, sporta zāli un dienesta viesnīcu. Jaunais statuss nodrošinās iespēju iesniegt ar citām Banku augstskolas struktūrvienībām kopīgus projektus Eiropas Savienības fondu atbalsta piesaistīšanai koledžas attīstībai.

Sākotnējie aprēķini liecina, ka, reorganizējot Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu, gadā tiks ietaupīti gandrīz 160 tūkstoši eiro.

Veicot reorganizāciju, tiks ievērots izglītības iestāžu stratēģiskās specializācijas princips. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība” , „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmas „Grāmatvedība” un „Komerczinības” pārņems aģentūra.

Pārējās koledžas īstenotās izglītības un studiju programmas pārņems citas izglītības iestādes atbilstoši to specializācijai. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Aukstumtehnika” un profesionālo vidējās izglītības programmu „Inženiermehānika” pārņems profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, bet pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”  pārņems Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža. Kopumā reorganizācija skars 355 koledžas izglītojamos, kuriem reorganizācijas rezultātā tiks nodrošinātas labākas izglītības un personiskās izaugsmes iespējas. 

Nodomu protokols starp abām izglītības iestādēm par sadarbību koledžas reorganizācijas procesā tika noslēgts šī gada  27.janvārī. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.oktobrim uzdots izveidot koledžas reorganizācijas komisiju. Koledža tiks reorganizēta ar 2015.gada 2.februāri.

Ar MK rīkojumu var iepazīties MK mājaslapā:      

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40327840&mode=mk&date=2014-07-29