Publicēts 30 jūlijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) izveidotā starpdisciplinārā komisija Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts Drošības komitejas (VDK) darbības zinātniskai izpētei trešdien, 30.jūlijā, sanāks uz otro sēdi, lai turpinātu darbu pie komisijas darbības mērķu un uzdevumu noteikšanas.

Atbilstoši likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar Valsts Drošības komiteju konstatēšanu” 18.panta 1.2 daļā un Pārejas noteikumu 8.punktā minētajam VDK dokumenti, kuros nav informācijas par konkrētām fiziskajām personām, ir izmantojami un publicējami bez ierobežojumiem. Savukārt dokumentu zinātnisko izpēti atbilstoši šā likuma mērķim veiks Ministru kabineta izveidota starpdisciplināra komisija. Saskaņā ar likumu VDK dokumentu zinātniskā izpēte veicama līdz 2018.gada 31.maijam. Ministru kabinetam šogad jāizveido minētā komisija.

Plānots, ka zinātnieku komisiju vadīs Vēstures institūta virzītais pētnieks, vēstures doktors Kārlis Kangeris, bet komisijas priekšsēdētāja vietnieku amatiem izvirzīta Latvijas Universitātes izvirzītā juridisko zinātņu doktore, Konstitucionālo tiesību institūta valdes priekšsēdētāja Kristīne Jarinovska un Latvijas Okupācijas muzeja vadītāja vietnieks, vēstures doktors Ritvars Jansons.

Komisija strādās arī institūciju izvirzītie zinātnieki – Latvijas Valsts arhīva galvenais arhīvists Dr.hist. Ainārs Bambals, Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, Mag.hist. Bonifācijs Daukšts, Vēstures un filozofijas fakultātes docents, Dr.hist.  Raimonds Cerūzis, tās asociētais profesors, Dr.hist. Jānis Taurēns, Sociālās atmiņas pētniecības centra valdes priekšsēdētājs Dr.sc. comm. Mārtiņš Kaprāns, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr.phil.  Solveiga Krūmiņa-Konkova, Vēstures un filozofijas fakultātes docents, Dr. hist. Jānis Ķeruss, Juridiskās fakultātes profesors, Dr.iur. Jānis Lazdiņš,  Latvijas Valsts arhīva galvenais arhīvists, B.hist. Gatis Liepiņš, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciāliste, Mag.hist. Rudīte Menģelsone, un Latvijas Vēstures institūta pētnieks, Mag.hist. Artūrs Žvinklis, kā arī citi institūciju pārstāvji. Komisijas personālsastāvs vēl jāapstiprina Ministru kabinetam.

Komisijas sēde notiks plkst.17.00 Latvijas Okupācijas muzeja telpās Raiņa bulvārī 7, Rīgā.