Publicēts 02 jūnijs 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete šodien, 2.jūnijā, tiekoties ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāju Innu Šteinbuku, apsprieda paveikto un plānoto augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pilnveidošanā.

Tikšanās reizē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa, parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, EK pārstāvniecības Latvijā ekonomists Mārtiņš Zemītis. Noslēdzoties kārtējam Eiropas semestra procesam, kura ietvaros tika izvērtēts progress valstu reformu programmu īstenošanā, tikšanās gaitā ministre ar EK Latvijā vadītāju pārrunāja Eiropas Savienības Padomes rekomendācijas izglītībā un zinātnē.

Tikšanās gaitā tika pārrunāta Viedās specializācijas stratēģijas ieviešana, jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un augstākās izglītības sasaiste ar pētniecībunacionālās akreditācijas aģentūras izveide, kā arī augstākās izglītības internacionalizācija.

EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja norādīja, ka EK ir ieinteresēta, lai Latvijā tiktu izveidota mūsdienīga augstākās izglītības un zinātnes sistēma. Saistībā ar ikgadējo progresa novērtējumu I.Šteinbuka atzina, ka augstākās izglītības un zinātnes reformu process ir jāskatās daudzu gadu garumā. Savukārt nākamajam gadam ir nepieciešams konkrēts reformu ieviešanas plāns, īpaši akreditācijas sistēmas pilnveidei un jaunam augstākās izglītības finansējuma modelim. I.Šteinbuka arī atzīmēja, ka pozitīvs progress vērojams profesionālajā izglītībā.

IZM valsts sekretāre informēja, ka patlaban notiek darbs pie jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādes un, valdībā apstiprinot jauno modeli 2015.gada sākumā, to plānots ieviest no 2016.gada. Savukārt ministre norādīja, ka plānota virzība uz valsts finansētām augstākās izglītības studijām, taču iespējamo modeli ietekmēs nepietiekamais finansējums augstākajai izglītībai kopumā. Vienlaikus esot jārod veids kā nodrošināt kvalitāti un atbalstu izcilībām.

Saistībā ar nacionālās akreditācijas aģentūras izveidi S.Liepiņa norādīja, ka plānota nacionālās aģentūras izveidošana iekļaušanai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR).

Tikšanās reizē pārrunāta arī reformu īstenošana zinātnē. IZM tuvākajā laikā plāno izskatīšanai valdībā virzīt informatīvo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam”, kuras izstrādē ņemti vērā starptautiskā zinātnisko institūciju izvērtējuma rezultāti un zinātnisko institūciju izteiktie priekšlikumi par nepieciešamajām reformām.

EK norāda, ka zinātnes strukturālo reformu īstenošana, līdzšinējo ieguldījumu atdeves novērtējums un augstākās izglītības finansēšanas modeļa izmaiņu ieviešana būs par priekšnosacījumu, lai uzsāktu Eiropas Savienības fondu jaunā perioda aktivitātes augstākajā izglītībā un zinātnē.