Publicēts 03 jūnijs 2014

Valdības sēdē šodien, 3.jūnijā, tika apstiprināta Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstības koncepcija, kas sniegs iespēju efektīvāk veikt izglītības politikas analīzi un plānošanu. Koncepcija paredz paplašināt VIIS izmantošanu augstākās izglītības sektorā, veicināt e-pakalpojumu izstrādi, uzlabot sistēmā uzkrāto datu izguves iespējas, kā arī attīstīt datu apmaiņas risinājumu, lai VIIS datus padarītu pieejamākus citām institūcijām.

Sistēmā tiks apkopoti dati par izglītojamo mācību gaitām pēc vidējās izglītības iegūšanas. Lai to īstenotu, tiks veikta VIIS sasaiste ar augstskolu informācijas sistēmām, nodrošinot, ka informācija par studējošajiem ir iegūstama vienkopus. Savukārt VIIS studējošo reģistra sasaiste ar sistēmā jau esošajiem reģistriem ļaus iegūt informāciju par katras personas gaitām Latvijas izglītības sistēmas ietvaros.

Būtiski tiks uzlabotas VIIS uzkrāto datu izguves iespējas, atvieglojot lietotāju vajadzībām nepieciešamo atskaišu iegūšanu. Sistēmas attīstības rezultātā ieguvumi būs arī privātpersonām, kuras tiešsaistē varēs iegūt informāciju par saviem datiem izglītības reģistros un reģistrētiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Izmantojot VIIS, iedzīvotāji ietaupīs laiku, kas nepieciešams informācijas manuālai pieprasīšanai un iesniegšanai. Ieviešot jaunos risinājumus, darbs tiks atslogots arī izglītības iestādēm un Valsts ieņēmumu dienestam, kas spēs izvairīties no informācijas manuālas sagatavošanas un apstrādes.

VIIS ir centrālā izglītības nozares informācijas sistēma, kurā apkopojama informācija par izglītības iestādēm, licencētām un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, pedagogiem, augstskolu un koledžu akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem un valsts statistiku. Sistēma izmantojama kā centrālā nozares platforma datu apkopošanai un tālākai izmantošanai, izglītības nozares analīzei, politikas plānošanai, izglītības pakalpojumu sniegšanai un citu izglītības nozares procesu nodrošināšanai.

Kopējās sistēmas attīstības projekta izmaksas ir 1,27 miljoni eiro. Projektu plānots ieviest līdz nākamā gada jūnija beigām.