Publicēts 05 jūnijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule trešdien, 4.jūnijā, piedalījās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma”  modernizētā mācību korpusa svinīgajā atklāšanā.

Papule IZM vārdā pateicās tehnikuma direktorei Silvai Ozoliņai un skolas kolektīvam par ieguldīto darbu mācību vides uzlabošanā un skolas attīstībā.

Uzlabotā infrastruktūra un modernizētais mācību aprīkojums ļaus sagatavot augsti kvalificētus speciālistus tūrisma, viesmīlības un pārtikas ražošanas nozarei. Tāpat nodrošinās tehnikumam iespēju kļūt par mūsdienīgu, modernu un prestižu profesionālās izglītības kompetenču centru.

Eiropas Savienības struktūrfondu projektā „Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai” tika renovētas un rekonstruētas mācību darbnīcas. Tādējādi izveidota ēdienu gatavošanas mācību virtuve, mācību ēdnīca, pārtikas produktu laboratorija, mācību kafejnīca, mācību restorāns, viesu apkalpošanas kabinets. Tāpat atjaunotas konditorejas izstrādājumu mācību darbnīcas, maizes un miltu izstrādājumu mācību darbnīcas un citas.

Projekta gaitā iegādātas mācību iekārtas un aprīkojums, tostarp, informācijas komunikācijas tehnoloģijas mācību kabinetu, laboratoriju un palīgtelpu modernizācijai. Kopējais finansējums iepriekš minēto uzlabojumu veikšanai ir 2,70 miljoni eiro, no kuriem 2,32 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” IZM pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde, kurā piedāvā akreditētas izglītības programmas pārtikas ražošanas, ēdināšanas pakalpojumu un viesnīcu servisa jomās gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventiem.