Publicēts 09 jūnijs 2014

Ministru kabinets (MK) šodien, 9.jūnijā, atbalstīja Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līguma parakstīšanu par sadarbību izglītībā un zinātnē un pilnvaroja izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti līgumu parakstīt.

Līgumu plānots parakstīt Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizītes Tadžikistānā un Mongolijā laikā šā gada 9.-14.jūnijā, kurā piedalās arī izglītības un zinātnes ministre.

Sadarbības līgums paredz tiešu kontaktu starp līdzīga profila vispārējās, profesionālās, augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām izveidošanu. Tāpat izglītības dokumentu, kvalifikāciju, diplomu un grādu savstarpēju atzīšanu un salīdzināšanu, kā arī partnerattiecību uzturēšanu dažādu projektu un programmu ietvaros.

Abas puses plāno arī veicināt sadarbību apmācības un tālākizglītības jautājumos, kā arī augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un ekspertu kompetences attīstīšanā un pilnveidošanā.

Sadarbības līguma parakstīšana ir nozīmīga gan divpusējo attiecību stiprināšanai un attīstībai, gan Austrumu partnerības reģiona un Centrālāzijas valstu attiecību stiprināšanai ar Eiropas Savienību (ES). Līguma noslēgšana ne tikai sniegs ieguldījumu Latvijas un ES tuvējā kaimiņu reģiona stabilitātei un izaugsmei caur izglītību un zinātni, bet arī pozitīvi ietekmēs Latvijas divpusējās ekonomiskās intereses.

Ar noteikumu projektu “Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā” iespējams iepazīties MK mājaslapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324686&mode=mk&date=2014-06-09