Publicēts 11 jūnijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Sanda Liepiņa un parlamentārais sekretārs Andis Geižāns no 12.jūnija līdz 13.jūnijam piedalās “Week of Innovative Regions in Europe (WiRE 2014)” konferencē Atēnās, Grieķijā, lai diskutētu un izzinātu citu valstu pieredzi saistībā ar izglītības politikas izaicinājumiem un reģionālās attīstības perspektīvām.

Plānots, ka konferences laikā taps rekomendācijas par dažādu politikas instrumentu mijiedarbību, lai mazinātu pieaugošās atšķirības inovācijas jomā dažādos Eiropas reģionos, kā arī vadlīnijas inovācijās un zināšanās balstītai efektīvai reģionu attīstības politikai. Konferencē par reģionu attīstību tiks runāts saistībā ar Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu un sasniegumiem. IZM dalīsies Latvijas pieredzē struktūrfondu plānošanā un sasniegumiem Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā.

Atēnās notiekošajā konferencē akcents būs uz trīs galvenajām tēmām - Eiropas finansējumu reģionālajai attīstībai 2014.-2020.gadā, uzņēmējdarbības lomai inovācijas veicināšanā reģionos, zinātnes, inovāciju tehnoloģiju nozīmei reģionu attīstībā. Tas ir īpaši svarīgi, jo Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē prioritāte zinātnes jomā ir inovāciju reģionu attīstība Eiropā. Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas stiprināšanai ir svarīgi, lai ES Kohēzijas fondu līdzekļi tiktu ieguldīti atbilstoši katra inovāciju reģiona attīstības mērķiem.

“WiRE 2014” ir viens no nozīmīgajiem Grieķijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem, kura mērķis ir uz iepriekšējās sanāksmēs gūto zināšanu bāzes diskutēt un analizēt nepieciešamo atbalstu inovāciju un izaugsmes attīstībai.

Latvijas pārstāvju dalība šajā konferencē ir nozīmīga kontekstā ar Latvijas gatavošanos prezidentūrai ES Padomē. Turklāt nākamgad šo konferenci plānots rīkot Rīgā Latvijas prezidentūras ietvaros.

Latvijas Viedās specializācijas stratēģija ir izklāstīta „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam”. Eiropas Struktūrfondi Pētniecībai un Inovācijām līdz 2020.gadam Latvijā tiks investēti saskaņā ar Viedās specializācijas stratēģiju.

Viedās specializācijas stratēģija paredz vīzijas izstrādi, konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādas politikas izvēli, kas maksimāli atraisa reģiona uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, tādējādi nodrošinot tautsaimniecības izaugsmi. Stratēģijas mērķis ir palielināt inovācijas kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģiju progresu tautsaimniecībā. Stratēģija arī nepieciešama mērķtiecīgai ES struktūrfondu līdzekļu izmantošanai līdz 2020. gadam.