Publicēts 20 jūnijs 2014

Studiju programmu licencēšanas komisija šodien, 20.jūnijā, komisijas sēdē pieņēma lēmumu anulēt licenci Eiropas Tālmācības augstskolas profesionālajām bakalaura studiju programmām „Datorzinātne” un „Jurisprudence”.

Augstskolai licence par tiesībām īstenot profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Jurisprudence” studiju virzienā “Tiesību zinātne” ir izsniegta 2011.gada 13.jūlijā ar derīguma termiņu līdz 2014.gada 13.jūlijam. Augstskolu likums paredz, ka par licences anulēšanu studiju programmai lemj, ja divu gadu laikā no studiju programmas īstenošanas uzsākšanas nav sākta studiju programmai atbilstošā studiju virziena akreditācija. Tā kā augstskola līdz šim vēl joprojām nav iesniegusi pieteikumu studiju virziena “Tiesību zinātne” akreditācijai, komisija saskaņā ar licencēšanas noteikumu nr. 230 „Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 6.5. apakšpunktu pieņēma lēmumu par licences anulēšanu.

Savukārt licence par tiesībām īstenot profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Datorzinātne” programmēšanas inženiera kvalifikācijas iegūšanai studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” ir izsniegta 2011.gada 17.novembrī ar derīguma termiņu līdz 2014.gada 17.novembrim. Arī šim studiju virzienam augstskola nav iesniegusi pieteikumu studiju virziena akreditācijai.

Licences anulēšana nozīmē to, ka augstskolai ir jāpārtrauc studentu sagatavošana abās minētajās studiju programmās. Esošie Eiropas Tālmācības augstskolas jurisprudences un datorzinātnes programmu studenti mācības varēs turpināt citā augstskolā līdzvērtīgā bakalaura studiju programmā.

Augstskola komisijas lēmumu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, kā to paredz  Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmā daļa un Licencēšanas noteikumu 25. punkts.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka arī pati augstskola nav akreditēta, un tai nav tiesību izsniegt valsts atzītus diplomus arī pārējās studiju programmās. Ministrija īpaši aicina pievērst uzmanību šai informācijai vidusskolu beidzējus, kuri plāno turpināt mācīties augstākās izglītības iestādē.