Publicēts 06 maijs 2014

Laidzes Profesionālā vidusskola un Limbažu Profesionālā vidusskola šā gada 1.septembrī pievienosies Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajam profesionālās izglītības kompetences centram “Rīgas Valsts tehnikums”, tādējādi pilnveidojot mācību programmu klāstu un materiālo nodrošinājumu, kā arī potenciāli rodot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības iestāžu attīstībai.

Lēmums pieņemts sadarbībā ar Talsu novada un Limbažu novada pašvaldībām, un ir konstruktīvs risinājums profesionālās izglītības nodrošināšanai un attīstīšanai reģionā, turpinot skolu pozitīvās iestrādnes. Ministrija arī cer, ka, attīstot reģionālās struktūrvienības, nostiprināsies darba vidē balstītās izglītības loma darba tirgū pieprasīto profesionāļu sagatavošanā sadarbībā ar uzņēmējiem.

Abās profesionālajās vidusskolās pēdējos gados turpinājis sarukt izglītojamo skaits. Laidzes Profesionālajā vidusskolā 2014.gada 1.janvārī mācījās 208 izglītojamie, tostarp Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētajās grupās - 26 izglītojamie, bet 2010.gadā tajā mācījās 269 audzēkņi. Savukārt Limbažu Profesionālajā vidusskolā šā gada 1.janvārī mācījās 199 izglītojamie, no kuriem ESF finansētajās grupās ir 14 izglītojamie, bet, piemēram, 2010.gadā bija 281 izglītojamais.

Laidzes Profesionālā vidusskola 2013./2014. mācību gadā īsteno tādas izglītības programmas kā “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Komerczinības” un “Būvdarbi”. Skola ar pašreizējo finansējumu, kā apmērs atkarīgs no izglītojamo skaita, nespēj piedāvāt citas darba tirgū pieprasītās profesionālās izglītības programmas, jo šo programmu īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidei ir vajadzīgs finansējums. Savukārt, valsts budžeta finansējums nav pietiekams jaunu profesionālās izglītības programmu izveidei nelielā audzēkņu skaita dēļ, un ES fondu finansējums nav pieejams mazai izglītības iestādei ar nelielu izglītojamo skaitu un bez attīstības perspektīvas. Ar šādām problēmām saskaras arī Limbažu Profesionālā vidusskola.

Limbažu Profesionāla vidusskola 2013./2014. mācību gadā īsteno šādas izglītības programmas: “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Būvdarbi”, “Autotransports”, “Komerczinības”. Vidusskola īsteno darba tirgum nepieciešamas izglītības programmas, taču materiāli tehnisko bāzi ir nepieciešams modernizēt.

Līdz ar pievienošanos tehnikumam šīs profesionālās vidusskolas kļūs par tā mācību vietām Laidzē un Limbažos, tādējādi saglabājot pieejamību kvalitatīvai izglītībai reģionā un nodrošinot šo profesionālo vidusskolu kā tehnikuma mācību vietu attīstību. Tāpat, ņemot vērā tehnikuma prestižu, finansiālās iespējas attīstīt tā mācību vietas, kā arī iespēju piesaistīt ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu, tajā skaitā ES fondu finansējumu, un nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, tiks paplašināts piedāvāto profesionālās izglītības programmu, tostarp pieaugušo izglītības un tālmācības programmu, skaits un atbilstoši uzlabota materiāli tehniskā bāze.

Tehnikums tiek noteikts par šo profesionālo vidusskolu funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēju. Tehnikums turpinās vidusskolu profesionālās izglītības programmu īstenošanu. Savukārt izglītojamie turpinās mācīties un pedagogi strādāt tajā pašā vietā Laidzē un Limbažos, kur atradīsies tehnikuma teritoriālā struktūrvienība – tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vieta. 

Ar šodien, 6.maijā, Ministru kabinetā (MK) apstiprināto rīkojuma projektu “Par Laidzes Profesionālās vidusskolas likvidāciju” var iepazīties MK mājaslapā:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40315486&mode=mk&date=2014-05-06

Savukārt ar MK rīkojuma projektu “Par Limbažu Profesionālās vidusskolas likvidāciju” iespējams iepazīties šeit:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40315487&mode=mk&date=2014-05-06