Publicēts 07 maijs 2014

Otrdien, 6.maijā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas kopīgi rasto risinājumu nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai pedagogu atalgojumam, tādējādi pedagogiem jau otro gadu pilnā mērā (normatīvajā aktā noteikto 40% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas) tiks nodrošināti nepieciešamie resursi apmaksāto papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veikšanai: klases audzināšanai, stundu gatavošanai un skolēnu darbu labošanai un konsultācijām.

Nepieciešamie papildu resursi tiks nodrošināti arī privātajām izglītības iestādēm saistībā ar skolēnu skaita pieaugumu.

Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2014.gada 16.jūnijam sagatavos un iesniegs MK rīkojuma projektu, kurā norādīs, cik daudz valsts budžeta līdzekļu vēl nepieciešams pedagogu darba samaksai 2014.gadā, ievērojot skolēnu skaitu Valsts Izglītības informācijas sistēmā 2014.gada 27. maijā.