Publicēts 08 maijs 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete šodien, 8.maijā, tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Andri Jaunsleini un pašvaldību pārstāvjiem apsprieda aktualitātes izglītībā, uzsverot izglītības kvalitātes nozīmīgumu.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī skolu tīkla attīstība un, tā dēvēto, mazo skolu jautājums. I.Druviete atzīmēja, ka, risinot skolu tīkla jautājumus, svarīgas ir skolēnu intereses, tādējādi tiks ņemts vērā princips, jo “mazāks bērns, jo tuvāk skola”. Pēc ministres domām, jautājumi par skolu tīkla attīstība jārisina arī kontekstā ar reģiona attīstību.

Tāpat tika runāts par pedagogu atalgojumu un jaunā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādi, pie kā patlaban strādā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotā darba grupa, un rezultāti būs gaidāmi jūnija sākumā. Ministre uzsvēra, ka ir rasts risinājums trūkstošā finansējuma pedagogu atalgojuma nodrošināšanai.

Ministre ar pašvaldību pārstāvjiem arī apsprieda ieceri, nodrošināt iespēju saņemt speciālas pensijas pēc konkrēta vecuma un darba stāža sasniegšanas pedagogiem pirmskolas un speciālajā izglītībā, kā arī sporta pedagogiem. Ministrija šodien ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvjiem vienojās par kopīga speciālo pensiju shēmu projekta pedagogiem izstrādi.

Tikšanās laikā tika runāts arī par izglītības vides kvalitāti, izglītības finanšu resursu pārvaldību, atbalsta personāla iekļaušanu pedagogu mērķdotāciju saņēmēju skaitā, speciālās izglītības iestāžu finansēšanas modeli un treneru atalgojumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanā.