Publicēts 01 aprīlis 2014

Rīt, 2.aprīlī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisijas deputāti tiks iepazīstināti ar Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017. gadam  tēmām un to saikni ar Latvijas viedās specializācijas stratēģiju. Programmu mērķus un uzdevumus atbilstoši nozaru politikas un Latvijas viedās specializācijas nosacījumiem izstrādāja  nozaru ministrijas sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Zinātnes padomi un nozaru asociāciju pārstāvjiem.

Uz Saeimas komisijas sēdi aicināti arī iepriekšējo valsts pētījumu programmu vadītāji, lai iepazīstinātu ar līdzšinējo pētījumu programmu sasniegumiem un pārrunātu nākamo programmu potenciālo ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnei. Valsts pētījumu programmu īstenošanai no valsts budžeta ik gadu tiek atvēlēti 5,6 miljoni eiro.

Pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi projektu pieteikšanu Valsts pētījumu programmu konkursā 2014. - 2017.gadam. Konkursa mērķis ir izveidot valsts pasūtījuma programmas zinātniskās darbības veikšanai, kurās pētīs sabiedrībai nozīmīgus jautājumus un risinās aktuālās problēmas prioritārajos zinātnes virzienos.