Publicēts 13 maijs 2014

Valdība šodien, 13.maijā, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) rektora amatā apstiprināja mākslas zinātņu doktori Rūtu Muktupāvelu.

Muktupāvela kopš 1999.gada ir LKA mācībspēks. Savukārt kopš 2006.gada Muktupāvela ir LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja un no 2012.gada tā vadošā pētniece.

Rektore LKA ieguvusi mākslas maģistra grādu Kultūras teorijas specialitātē un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu Kultūras teorijas specialitātē.

Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets (MK).

Ar rīkojuma projektu “Par Rūtu Muktupāvelu” iespējams iepazīties MK mājaslapā:

http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321524&mode=mk&date=2014-05-13