Publicēts 14 maijs 2014

“Nākotnes skola sākas šodien, un nākotnes skolotāji, izglītības sistēmas vadītāji, skolēni un vecāki jau ir šeit. Pilnīgi noteikti ikvienā no mums jau kopš bērnības ir radošās darbības potenciāls, un visspilgtāk tas izpaužas tieši skolā,” sacīja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete trešdien, 14.maijā, izglītības konferences “Nākotnes skola sākas šodien” atklāšanā.

Ministre arī akcentēja, ka ikvienā profesijā radošums ir iespējams. I.Druviete gan norādīja, ka sabiedrībā ir dažādi stereotipi par skolu, ka tajā ir pārāk stingri birokrātijas žņaugi, programmu prasības, bet skolā galvenais ir skolotājs, kas visu dara sava audzēkņa, skolēna labad.

“Skolotājs izglīto, audzina un ne tikai māca priekšmetu, bet arī ievada dzīvē. Dzīves skolā nevar ievadīt vispārīgi, bet ir nepieciešama individuālā pieeja katram bērnam, katram skolēnam. Spēja katrā saskatīt radošo dzirksti ir nozīmīga, un šis process veicams tikai tad, ja paši spējam būt radoši, spējam saskatīt veidu, kā uzrunāt katru konkrētu skolēnu savā klasē, katru konkrētu studentu savā auditorijā, un veidot šo vēstījumu arī visiem kopā,” uzsvēra ministre.

“Pastāv uzskati, ka radošums ir mākslinieku privilēģija, bet tā piemīt mums visiem. Citi sevi izpauž mākslas pasaulē, cits sevi izpauž zinātniskajā darbībā, cits pedagoģiskā darbā. Jaunrade pastāv ne tikai skolā, ne tikai zinātniskajā laboratorijā, bet arī mūsu attieksmē pret pasauli kopumā un pašiem pret sevi. Mūsu skolās jau sen ir ienācis brīvais inovatīvais gars,” teica ministre.

I.Druviete arī uzsvēra, ka Latvijas skolotājiem un izglītības sistēmas vadītājiem pati dzīve piespiedusi meklēt jaunas pieejas un veidus, kā iztikt ar mūsu izglītības sistēmas trūkstošo finansējumu. “Mums nākas būt ļoti radošiem, lai pierādītu, kāpēc Latvijas izglītības sistēmai nepieciešams daudz vairāk naudas, kāpēc skolotājiem nepieciešams ne tikai morāls, bet arī materiāls gandarījums. Ik dienu ir jāmeklē jauna pieeja, jauni vārdi, argumenti, lai mēs panāktu mērķus, kas nodrošinās mūsu valsts izaugsmi,” atzina ministre.

“Mēs visu savu darba dzīvi esam veltījuši individuālās pieejas meklēšanai, lai mēs saviem skolēniem varētu dot labāko no sevis, lai mudinātu atvērtām acīm skatīties uz pasauli, lai mēs mudinātu viņus cienīt citus cilvēkus, jo ikviens ir personība. Skolēnu un skolotāju savstarpējā cieņa ir nozīmīga, un sabiedrības cieņa pret skolotāju būs arī valsts attīstības pamatā,” akcentēja I.Druviete.

Ministre novēlēja, lai radošais gars ikvienu pavada ne tikai šodien, bet turpmākajās darba gaitās un lai ikvienu domu izdodas pielāgot savai personībai, attīstīt un nest tālāk.