Publicēts 15 maijs 2014

Šodien, 15.maijā, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), diskusijā „Mazākumtautību izglītība: pedagoģiskās atziņas un izaicinājumi” izglītības eksperti apsprieda aktualitātes mazākumtautību izglītības jomā. Diskusija tika organizēta IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos darbības ietvaros.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete šodien bija aicinājusi ikvienu, kas vēlas iesaistīties latviešu valodas stiprināšanā un mazākumtautību izglītības pilnveidē, nākt ar saviem priekšlikumiem.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja vietniece Anita Pēterkopa stāstīja par pašvaldības lomu mazākumtautību izglītībā, biedrības „Humanitārā perspektīva” rīkotājdirektore Elizabete Krivcova uzstājās ar referātu „Vecāku līdzdalība lēmumu pieņemšanā kā izaicinājums Latvijas mazākumtautību izglītības sistēmai”, biedrības „Par godīgumu un taisnīgumu” valdes locekle Margarita Dragile izklāstīja ekspertu atzinumu kopsavilkumu par bilingvālo izglītību Latvijā, Rīgas 40.vidusskolas direktore Jeļena Vediščeva uzstājās ar prezentāciju „Mazākumtautību pamatizglītības programma (Rīgas 40. vidusskolas modelis)”, Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktora vietniece Ināra Boka un direktora vietnieks Egīls Vilkaušs  stāstīja par Rīgas Ukraiņu vidusskolas praksi un rezultātiem, publicists Aleksandrs Giļmans iepazīstināja ar 2004.gada mazākumtautību izglītības reformas rezultātu pētījumiem, Rīgas Stila un mākslas vidusskolas direktores vietniece Vita Grīnbauma uzstājās ar prezentāciju „Mazākumtautību izglītība: pedagoģiskās atziņas un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”, Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācijas (LAŠOR) pārstāvis Valdis Čeičs sniedza priekšlikumu mazākumtautību izglītības pilnveidošanai, un Latvijas Universitātes profesore Irina Maslo iepazīstināja ar 2010.-2013.gada pētījumu rezultātā iegūtajiem pierādījumiem un priekšlikumiem iekļaujošās zināšanu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Pašreiz aktuālākie darbības virzieni mazākumtautību izglītības politikas jomā ir sabiedrības informēšana, valsts valodas prasmju stiprināšana mazākumtautību skolu pedagogu vidū un mūsdienīgu mācību materiālu gatavošana, sniedzot metodisko atbalstu pedagogiem.

Konsultatīvā padome izveidota, lai aktivizētu viedokļu apmaiņu mazākumtautību izglītības politikas jomā, kā arī sekmētu mazākumtautību izglītības demokrātisku iekļaušanos vienotā Latvijas izglītības sistēmā. Padomes diskusijas tiks organizētas arī turpmāk.