Publicēts 22 maijs 2014

2014.gada 24.maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Kvalitātes dienests ir saņēmis informāciju, ka atsevišķās izglītības iestādēs tiek izvietoti vai izplatīti politiskās reklāmas materiāli.

Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajam, ēku telpās, kurās atrodas valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas, kā arī šādu ēku koplietošanas telpās aizliegts izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

Ņemot vērā minēto un apstākli, ka izglītības iestādes pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, nav pieļaujams, ka izglītības iestādes izvieto politiskās reklāmas vai iesaistās to izplatīšanā. Turklāt, nepilngadīgu bērnu, kuriem vēl nav tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, netieša iesaistīšana politiskajā reklāmā, kas var veicināt konkrētās politiskās partijas vai konkrētā Eiropas Parlamenta deputāta popularitāti, nav atbilstoša bērna vecumposmam raksturīgajām un atbalstāmajām interesēm un uztverei.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pirms jebkuras publiski pieejamas informācijas izvietošanas izglītības iestādē, ir jāizvērtē tās atbilstība valsts izglītības standartiem, kā arī īstenotajai izglītības programmai, izglītības iestādes darbības mērķim un uzdevumiem. Savukārt, gadījumā, ja izglītības iestādē ir notikusi iepriekš nesaskaņotas informācijas, t.sk. politiskās reklāmas materiālu izvietošana un izplatīšana, šāda situācija ir jānovērš.