Publicēts 28 maijs 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete pirmdien, 2.jūnijā, plkst. 15.30 Izglītības un zinātnes ministrijā aicina uz diskusiju par pasākumiem matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un dabaszinātņu priekšmeta satura aktualizēšanai un šo priekšmetu apguves veicināšanai  darba devēju pārstāvjus, sadarbības partnerus no nevalstiskajām organizācijām un citām ministrijām.

Diskusijā aicināti piedalīties Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, arodbiedrības ,,Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Pedagogu domes, programmas “Iespējamā misija”, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra un Latvijas Pedagogu domes  pārstāvji.

Ina Druviete uzsver: “Eksāmens ne vienmēr ir labākā motivācija padziļinātai zināšanu apguvei. Ja stiprināsim skolēnu izpratni par ķīmijas, fizikas un bioloģijas zināšanu nozīmi, jūtami pieaugs arī to skolēnu īpatsvars, kuri izvēlēsies kārtot jau tagad piedāvāto centralizēto eksāmenu šajos priekšmetos.”

Daudz nozīmīgāks par eksāmeniem ir atbalsts skolām, lai vairotu jauniešu interesi un izpratni par eksaktajiem mācību priekšmetiem. Ir jāturpina skolu infrastruktūras modernizācija, tai skaitā dabaszinību kabinetu labiekārtošana skolās, kuras līdz šim nav saņēmušas finansējumu šim mērķim iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā. Tāpat jāsniedz atbalsts pedagogiem, tai skaitā viņu kompetences pilnveidei dabaszinātņu jomās un arī karjeras izvēles pasākumu īstenošanai skolēniem vispārējās profesionālās izglītības iestādēs.

Piektā obligātā, ierobežotas izvēles centralizētā eksāmena nepieciešamība tika vērtēta šā gada 7.janvāra MK sēdē, izskatot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.