Publicēts 29 maijs 2014

Tiekoties ar Vācijas Universitātes Kairā (VUK) delegāciju, šodien, 29.maijā,  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Sanda Liepiņa, valsts sekretāres vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadītāja Līga Lejiņa, Akadēmiskā informācijas centra vadītāja Baiba Ramiņa un Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās institucionālās sadarbības nodaļas vadītājs Juris Iljins pārrunāja sadarbības iespējas izglītības un zinātnes jomā.

Delegācijas sastāvā bija VUK dibinātājs, īpašnieks un prezidents Dr. prof. Ašrafs Mansūrs (Ashraf Mansour), Starptautiskās politikas plānošanas departamenta direktore Nihada Zikrī (Nihad Zikry) un universitātes studentu lietu vadītāja Jomna El Šazlija (Yomna El Shazly).

Sarunas laikā VUK pauda ieinteresētību sadarboties ar RTU, veidojot studentu un mācībspēku apmaiņas programmas. IZM pauda atbalstu šādai iniciatīvai, jo augstākās izglītības internacionalizācija ir viens no augstākās izglītības politikas mērķiem. Ministrija ierosināja apsvērt iespēju veidot kopīgas studiju programmas ar RTU inženierzinātņu jomās, kurās VUK specializējas.

A.Mansūrs atzina, ka universitāte ir atvērta sadarbībai ar RTU pētniekiem un Latvijas uzņēmējiem inovatīvu produktu radīšanā, izmantojot VUK industriālā parka iespējas. Uzsākot sadarbību, rīt plānots parakstīt saprašanās memorandu starp abām universitātēm.

Tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums arī par diplomu atzīšanu inženierzinātņu jomās un savstarpēju stipendiju piešķiršanu studentiem.

Profesors Dr. Ašrafs Mansūrs nodibināja VUK 2002.gadā. Universitāte ir kļuvusi par otru lielāko un prestižāko privāto augstskolu Ēģiptē un cieši sadarbojas ar Eiropas augstskolām. Tā ir ieguvusi reputāciju kā spēcīgākā inženierzinātņu augstskola Ēģiptē. VUK paspārnē darbojas starptautiski atzīts industriālais parks, kurš ne tikai spēj nodrošināt vidi pētniecībai, bet arī ļauj nodaroties ar industriālu ražošanu.