Publicēts 29 maijs 2014

Jelgavas tehnikuma jaunbūves pamatos šodien, 30. maijā, uzsākot Jelgavas tehnikuma rekonstrukciju, tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Svinīgajā pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Andis Geižāns,  valsts sekretāre Sanda Liepiņa, skolas direktore Janīna Rudzīte, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Jelgavas domes un būvuzņēmēju pārstāvji.

Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijas projekts, ieguldot tajā vairāk nekā 15,5 miljonus eiro un uzlabojot skolas infrastruktūru un modernizējot materiālo bāzi, tika uzsākts pagājušā gada nogalē, kad tehnikuma vadība  parakstīja vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta «Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas tehnikumā» īstenošanu.

Projektā paredzēts rekonstruēt tehnikuma dienesta viesnīcu, mācību korpusu, sporta zāli, bibliotēku, sakārtot iekšējās inženierkomunikācijas. Tiks paplašināts arī ieejas tunelis ēkā, kur paredzēts izvietot viesmīlības pakalpojumu laboratorijas un mācību klases. Lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, tiks nomainīti logi, durvis un siltināta fasāde. Skolas pagalmā tiks uzbūvētas divas laboratorijas automehāniķiem un topošajiem būvniekiem,  izveidots stāvlaukums un labiekārtota skolas apkārtne.

Projekta finansējums ir paredzēts arī mācību iekārtu un aprīkojuma uzlabošanai atbalstāmajās izglītības programmās.

Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2015. gadā.

Jelgavas tehnikums ir IZM padotības iestāde, kam  piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra statuss un kur var apgūt  datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa, automehāniķa, inženierkomunikāciju tehniķa, mēbeļu galdnieka, viesmīlības pakalpojumu speciālista, apdares darbu tehniķa, bārmeņa, autoatslēdznieka un klientu apkalpošanas speciālista arodu.