Publicēts 14 septembris 2015

Svētdien, 13. septembrī, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības rosināta, Rēzeknes Augstskolas organizēta, tika pasniegta izcilā katoļu garīdznieka un pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem. Šogad iedibinātās balvas un konkursa mērķis bija stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Noslēguma pasākums un balvu pasniegšana notika tieši monsinjora Nikodema Rancāna 145. dzimšanas dienā viņa paša izlolotajā Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā, kurš mūsdienās turpina darbu un ir pazīstams kā Rēzeknes Augstskola.

Konkursam tika izvirzīts 31 skolotājs četrās nominācijās.

Balvu par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē saņēma Nautrēnu  vidusskolas skolotāja Veronika Dundure un Baltinavas vidusskolas skolotājs Imants Slišāns.  Savukārt specbalvu šai nominācijā saņēma Anita Žogota no Nautrēnu vidusskolas, kuru balvai bija pieteikuši viņas skolēni.

Balvu par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u. c.) saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Olga Grišāne, bet specbalvu - Viļānu vidusskolas skolotāja  Felicija Leščinska.

Nominācijai par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai Daugavpils Būvniecības tehnikuma skolotājam Aleksandram Boginskim, bet specbalvu piešķirt Baltinavas vidusskolas un Baltinavas mūzikas un mākslas skolas skolotājai Ivetai Gabrānei.

No pedagogiem, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus, specbalvu par veiksmīgāko pedagoga debiju (iniciatīvu, spēju aizraut, ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovācijas u. c.) saņēma Birzgales pamatskolas skolotāja Guntra Kuzmina.

Īpašu balvu par nopelniem latgaliešu literārās valodas attīstībā un popularizēšanā saņēma filoloģijas zinātņu doktore, prof.  Lidija Leikuma.  Daugavpils Universitātes docētāja, LU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedras asociētā profesore aktīvi darbojas Latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas komisijā, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijā, Rīgas Latgaliešu biedrībā „Trešuo zvaigzne”.

Sirsnīgi sveicam visus balvas laureātus un vēlam konkursam ilgu un tradīcijām bagātu mūžu!

N.Rancāna balva

N.Rancāna balva