Publicēts 18 septembris 2015

buvnieciba 900x700

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs līdz šā gada 30.septembrim pagarināts dokumentu pieņemšanas termiņš. Līdz ar to vēl līdz septembra beigām ir iespēja pieteikties un jau šajā 2015./2016.mācību gadā uzsākt profesijas apguvi.

Profesionālās izglītības iestādēs šajā mācību gadā valsts finansētajās profesionālās izglītības programmās plānots uzņemti 8836 audzēkņus, izglītības iestādēs 2015.gada 1.septembrī valsts finansētajās profesionālās izglītības programmās uzņemti 7274 audzēkņi. Pašlaik turpinās dokumentu pieņemšana profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs līdz šā gada 30.septembrim.

Papildu informāciju par izglītības programmām un uzņemšanas nosacījumiem pieejama izglītības iestāžu mājaslapās un izglītības iestādēs:
Aizkraukles Profesionālā vidusskola http://www.apvs.lv/
Rēzeknes tehnikums http://www.rezeknestehnikums.lv/
Barkavas Profesionālā vidusskola http://www.bavs.lv/
Daugavpils Būvniecības tehnikums http://dbt.lv/
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola http://www.dtskola.lv/
Daugavpils tehnikums http://www.daugvt.lv/index.php/lv/
Jelgavas tehnikums http://www.jelgavastehnikums.lv/
PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” http://kandavastehnikums.lv/
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums http://www.kuldigastehnikums.lv/
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” http://www.lvt.lv/
Ogres tehnikums http://www.ovt.lv/
Priekuļu tehnikums http://pt.edu.lv/
Rīgas 3.arodskola http://www.3arodskola.lv/
Rīgas Amatniecības vidusskola http://www.rav.lv/
Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola http://www.rsm-skola.lv/
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola http://www.rtt.edu.lv/
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” http://www.rvt.lv/
Saldus Profesionālā vidusskola http://www.spv.edu.lv/
Smiltenes tehnikums http://www.smiltenestehnikums.lv/
Valmieras tehnikums http://www.vpvsk.lv/
Ventspils Tehnikums http://www.pikc.lv/lv/
Daugavpils Medicīnas koledža http://www.medkol.lv/
Jēkabpils Agrobiznesa koledža http://www.jak.lv/
Liepājas Jūrniecības koledža http://www.ljk.lv/
Malnavas koledža http://www.malnava.lv/
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža http://www.omtk.lv/lv/
Rīgas 1.medicīnas koledža http://www.rmk1.lv/
Rīgas Celtniecības koledža http://www.rck.lv/
PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” http://www.rtk.lv/
Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža http://www.ruk.lv/
VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” http://www.bulduri.lv/
VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” http://www.rtrit.lv/
Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola http://www.latja.lv/

Dokumentu pieņemšanas termiņu var pagarināt arī tās pašvaldību izglītības iestādes, kurām nodrošināta profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu segšana no valsts budžeta līdzekļiem:
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola http://www.davv.lv/
Cēsu Profesionālā vidusskola http://www.cpv.lv/
Mālpils Profesionālā vidusskola http://www.malpilsskola.lv/
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola http://koknese.lv/?s=360
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola http://zav.lv/