Publicēts 23 septembris 2015

M. SeileTrešdien, 23. septembrī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pasniedza diplomus 25 jaunievēlētajiem valsts emeritētajiem zinātniekiem. Valsts emeritētā zinātnieka statusu viņiem piešķīrusi Latvijas Zinātņu akadēmija, pamatojoties uz Valsts emeritēto zinātnieku padomes lēmumu.

“Jūs esat spējuši izlīdzsvarot prātu un sirdi, domāt ne tikai par īstermiņa ieguvumiem, bet arī ilgtermiņa mērķiem ne tikai Latvijas mērogā, bet vēl plašākā pasaules kontekstā. Tieši zinātniekiem ir jābūt tiem, kas uzliek augstāko ētikas latiņu, jo sabiedrībai ir svarīgi uzticēties, paļauties uz visaugstākās kvalitātes zinātniskajiem pētījumiem, datiem, izgudrojumiem, faktiem. Jūs mūža garumā esat ar apņēmību, cieņu un pārliecību strādājuši katrs savā zinātnes nozarē. Valsts emeritētā zinātnieka goda nosaukums un mūža stipendija lai ir apliecinājums jūsu darba nozīmībai. Šādu kvalitāti mums ikvienā dzīves jomā vajag vēl vairāk!” pasniedzot diplomus, uzsvēra ministre.
Tāpat M. Seile pauda pārliecību - Latvijā nostiprinās sabiedrība, kas ilgtermiņā veidos tādu vidi, kur sirds gudrība, pieredze un attīstība ir vienlīdz nozīmīgas vērības.

Kopā šiem zinātniekiem, kas šodien saņēma valsts emeritētā zinātnieka diplomus, ir vairāk nekā 3400 zinātnisko publikāciju, sarakstītas 60 mācību grāmatas, 46 monogrāfijas, 28 grāmatas, reģistrēti 223 patenti un 48 izgudrojumi, vadīti 127 nacionāli un starptautiski projekti. Viņu vadībā zinātņu doktora grādu ieguvuši 99 jaunie zinātnieki.

Šodien valsts emeritētā zinātnieka diplomi tika pasniegti:

1. Dr.habil.biol. Jurim Imantam AIVARAM (LU)

2. Dr.biol. Gaidai ĀBELEI (LU)

3. Dr.habil.hist. Jānim BĒRZIŅAM (LU LVI)

4. Dr.habil.biol. Svetlanai ČAPENKO (RSU MVI)

5. Dr.habil.sc.ing. Vladimiram ČUVIČINAM (RTU)

6. Dr.phys. Oļģertam DUMBRĀJAM (LU CFI)

7. Dr.med. Vilnim DZĒRVEM-TĀLUTAM (LU)

8. Dr.habil.phys. Larisai GRIGORJEVAI (LU CFI)

9. Dr.agr. Ziedonim GRĪSLIM (LLU)

10. Dr.agr. Aldim JANSONAM (LLU ZZI)

11. Dr.sc.ing. Dainai KĀRKLIŅAI (LLU)

12. Dr.habil.sc.ing. Vladimiram KASJANOVAM (RSU)

13. Dr.habil.phys. Andrim KRŪMIŅAM (LU CFI)

14. Dr.habil.chem. Edvardam LIEPIŅAM (LOSI)

15. Dr.chem. Dainai LOĻAI (LOSI)

16. Dr.phys. Andrejam LŪSIM (LU CFI)

17. Dr.habil.philol. Dacei MARKUI (RPIVA)

18. Dr.habil.agr. Antonam RUŽAM (LLU)

19. Dr.habil.phys. Anatolijam TRUHINAM (LU CFI)

20. Dr.habil.agr. Inārai TURKAI (LLU)

21. Dr.chem. Jānim ULDRIĶIM (LOSI)

22. Dr.habil.chem. Raimondam VALTERAM (RTU)

23. Dr.habil.chem. Ingrīdai VĪTIŅAI (RTU NĶI)

24. Dr.habil.sc.ing. Namejam ZELTIŅAM (FEI)

25. Dr.oec. Margai ŽIVITEREI (ISMA)

 

M. Seile