Publicēts 24 septembris 2015

ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Šodien, 24.septembrī, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, klātesot projekta īstenotājiem un sadarbības partneriem, atklāja Akadēmisko datu pārraides tīklu.

Mārīte Seile atklāšanā uzsvēra, ka jo īpaši nelielai valstij gan starptautiska zinātnieku sadarbība, gan ciešāka dažādu pētniecisko institūciju un augstskolu sadarbība ir ārkārtīgi svarīga: “Akadēmiskais tīkls ir gan ceļš pasaulē, gan ciešāka sadarbība tepat Latvijā. Mēs esam izveidojuši pamatu, tagad tas jāliek lietā, gudri jāizmanto un jārada pēc iespējas lielāka sinerģija. Tas ir valstiska mēroga projekts, un ieguvēji būs ne tikai zinātnieki, pasniedzēji un studenti. Integrēšanās globālajā pētniecības telpā būs ieguvums mūsu valsts tautsaimniecībai kopumā. Tas ir ceļš uz inovācijām.”

Akadēmiskais pētniecības un izglītības datu pārraides tīkls paver Latvijas zinātniekiem jaunas, līdz šim nebijušas iespējas iekļauties Eiropas pētniecības telpā. Turpmāk pētnieki visā Latvijā, izmantojot ātrdarbīgu internetu, varēs attālināti izmantot virtuālo laboratoriju iespējas, unikālu un dārgu aprīkojumu, digitālās bibliotēkas un zinātniskās literatūras datu bāzes, apstrādāt, uzglabāt un pārraidīt liela apjoma datus. Akadēmiskais tīkls savienos pētniecības centrus Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Salaspilī, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī un pētniekiem visā Latvijā ļaus piekļūt starptautiskajiem akadēmiskajiem datu pārraides tīkliem.

“Šis ir veiksmīgs Izglītības un zinātnes ministrijas veidots un īstenots Latvijas zinātnes un augstākās izglītības sabiedrībai nozīmīgs projekts. Rīgas Tehniskā universitāte to izmantos savas zinātniskās darbības atbalstam – mēs izvietosim gan projektā iegādātās, gan augstskolas rīcībā jau esošās zinātnes iekārtas un programmatūru, tajā skaitā augstas veiktspējas skaitļošanas resursus un zinātnisko programmatūru. Tas pavērs plašākas iespējas sadarbībai ar citiem pasaules zinātniskajiem centriem un industriju,” norāda RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna.

Nozīmīgākie darbi Akadēmiskā tīkla izveidē tika veikti sadarbībā ar SIA “Lattelecom” un SIA “Fima”. Sadarbībā ar “Lattelecom” izveidots akadēmiskais datu pārraides tīkls, iegādātas projekta partneru campus datu pārraides iekārtas.  Lattelecom ātrdarbīgais internets tagad būs pieejams visiem Akadēmiskajam tīklam pieslēgtajiem pētniecības centriem un citiem sadarbības partneriem.

„Akadēmiskā datu pārraides tīkla izveides projekts nenoliedzami bija viens no pēdējo gadu interesantākajiem projektiem. Ne tikai tāpēc, ka salīdzinoši īsā laikā – sešu mēnešu periodā – bija jāveic tehniskā projekta izstrāde un ieviešana, tai skaitā nepieciešamo tīkla aparatūru un programmatūru piegāde, konfigurēšana un tīkla maģistrāles izveide, bet arī tādēļ, ka mums bija iespēja piedalīties un patiesībā būt tiem, kuri praktiski savieno zinātni ar tehnoloģijām,” par projekta realizāciju stāsta Uldis Tatarčuks, Lattelecom galvenais tehnoloģiju direktors.

Sadarbībā ar SIA “Fima” izveidots akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centrs, kurš izvietots Rīgas Tehniskās universitātes telpās Ķīpsalā. Datu centrā tīkla lietotāji varēs izvietot savas skaitļošanas iekārtas un izmantot citus datu centra resursus. “Akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centra projekts ir unikāls ar to, ka apvieno sevī vairāk nekā 20 augstskolu un institūtu IT resursus vienuviet - Rīgas Tehniskajā universitātē. Šis datu centrs ir visa akadēmiskā tīkla sirds. Mūsu eksperti izstrādāja tehnisko

projektu, realizēja būvniecību un nodrošināja visu tehnoloģiju integrāciju atbilstoši mūsdienu IT prasībām. Mums tā bija nenovērtējama pieredze,” atzīst SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs Jānis Vilmanis.
Nozīmīgi ieguldījumi veikti arī projekta partneru infrastruktūrā, modernizējot partneru datu pārraides tīkla iekārtas atbilstoši katra partnera vajadzībām un pētniecības potenciālam. Zinātnisko institūciju vajadzībām izveidotas 19 jaunas koplietošanas pieslēguma vietas.

Līdz ar to ir noslēdzies projekta nozīmīgākais posms, bet pilnībā projekts tiks pabeigts līdz gada beigām.

Akadēmiskais tīkls izveidots, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveide zinātniskās darbības nodrošināšanai”. Projekta kopējās izmaksas ir 15 102 878 eiro, kur finansējumu 14 960 591 eiro apmērā ir piešķīris ERAF.

 

Apakšsadaļa:

Preses mape