Publicēts 25 septembris 2015

Šodien, 25. septembrī, Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes tikšanās laikā izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile akcentēja plānotās reformas vispārējās un augstākās izglītības jomā un izteica gandarījumu par investoru uzmanību izglītības nozarei.

“Latvijas izglītības sistēmai jārēķinās ar nopietniem demogrāfijas izaicinājumiem. Jo īpaši tāpēc mums jādomā, kā nodrošināt kvalitatīvu, pieejamu un izmaksu efektīvu izglītību. Reprezentatīvi ārzemju pētījumi Latvijas izglītības sistēmu ierindo starp 15 procentiem pasaules labāko, tomēr inovāciju ziņā joprojām esam visai pieticīgi. Lai arī inovāciju jomā izaugums ir vērojams, mums joprojām nepieciešama ciešāka izglītības sasaiste ar darba tirgu, augstākās izglītības tālāka iekļaušanās starptautiskajā apritē. Mums ir daudz atsevišķu izcilības salu, bet tās ir jāsavieno, - arī privātajam sektoram investējot inovācijās, pārdomāti un secīgi veicot nepieciešamās izmaiņas visās izglītības pakāpēs, pieņemot pragmatiskus, nevis emocionālus lēmumus,” Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes tikšanās laikā teica izglītības un zinātnes ministre.