Publicēts 09 oktobris 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, atklājot Latvijas Zinātnes padomes forumu “Latvijas zinātne – kā sasniegt izcilību?”, šodien Latvijas Universitātē uzsvēra, ka Latvijā ir daudz labu iestrāžu, veidojot zinātnes attīstībai nepieciešamo pamatu, - ideju kopumu, ko veido cilvēki, un infrastruktūru.

“Mums ir daudz labi izdarītu darbu gan jautājumā, kā piesaistīt Latvijai un paturēt Latvijā spēcīgus zinātniekus, gan lai veicinātu ideju apmaiņu dažādos līmeņos. Tomēr ir skaidrs, ka zinātnei nepieciešams ievērojami lielāks finansējums, lai varētu pilnveidot gan cilvēku kapitālu un cilvēku radītās idejas, gan nepieciešamo zinātnes vidi patiešām izciliem zinātnes sasniegumiem,” uzrunā konferences dalībniekiem teica M. Seile.

Tāpat ministre aicināja nepazaudēt tās izcilības salas, kas Latvijai ir, nekoncentrēt visus spēkus uz kritiku, bet gan, norādot jomas, kur neesam pietiekami veiksmīgi, darīt vairāk, lai Latvijas un starptautiskajai sabiedrībai stāstītu par sasniegtajiem rezultātiem.